از دیده بان سوروس در ایران چه خبر؟

وی به عنوان محقق گروه‌هاى چپ کمونیستى فعال بوده و به محمد اکثریت معروف بوده است.

ر کیفرخواست ارائه شده توسط دادستان تهران پیرامون متهمین پرونده کودتاى مخملى که در اولین جلسه دادگاه قرائت شد از فردى به نام (نادر.ص) نام برده شد که داراى نقش ویژه‌اى در ایام انتخابات و حوادث پس از آن مى‌باشد.به گزارش "جوان آنلاین"( نادر.ص) از جمله افرادی است که پس از انتخابات و اغتشاشات بعنوان چهره ای که نقش مهمی در این ایام داشته معرفی شده بود ولیکن هنوز توسط نهادهای امنیتی مسئول دستگیر نشده است . به نظر می رسد با دستگیری نامبرده گره مهمی از ناگفته های اغتشاشات پس از انتخابات باز شود. گزارش خبرنگار "جوان آنلاین" حاکی از آن است که (نادر. ص) براى اولین بار کیان تاجبخش (از متهمین کودتاى مخملى) را به سعید حجاریان و مصطفى تاج زاده معرفى مى‌کند به نظر مى‌رسد از عوامل اصلى بنیاد سوروس در ایران باشد که نقشى مهم‌تر از تاجبخش را در ایران ایفا نموده و به عنوان دیده بان اصلى سوروس عمل مى‌کند.
برپایه این گزارش ، (نادر.ص) سال‌هاى متمادى در کشورهاى تازه استقلال یافته شوروى سابق حضور داشته است.
وى از اعضاى اولیه اطلاعات نخست وزیرى مى‌باشد که با حجاریان به وزارت اطلاعات مى‌رود و با نام مستعار علوى، همکارى وى را در این نهاد مهم امنیتى به عهده مى‌گیرد. 
وی به عنوان محقق گروه‌هاى چپ کمونیستى فعال بوده و به خاطر تسلطش بر فدائیان خلق طیف اکثریت به محمد اکثریت معروف بوده است.
(نادر.ص) با حجاریان از وزارت اطلاعات خارج شده است. وی پس از خروج از این نهاد امنیتى، ارتباطات گسترد‌ه‌اى با برخى بنیادهایى که در زمینه براندازى نرم در شوروى سابق فعال بودند از جمله بنیاد سوروس (OSI) برقرار مى‌کند.
وى در فیلم آموزش انقلاب مخملى صربستان که از منزل یکى از متهمین کودتاى مخملى کشف شد به عنوان تهیه کننده و گوینده فیلم حضور دارد.
نادر که تصاویر وى حین تظاهرات غیرقانونى در ایام اغتشاشات در میدان هفت تیر در اختیار برخى نهادهاست چندى پیش پس از تخلیه دفتر خود در خیابان یوسف آباد متوارى شده است.
بسیارى از قرارهاى ویژه( نادر.ص) با حضور برخى از دیگر عوامل بنیاد سوروس از جمله کیان تاجبخش در این دفتر صورت مى گرفته است. وى عامل ارتباط بسیارى از اصلاح طلبان با خارج بوده است.
کارشناسان معتقدند یکى از دلایلى که این طیف از جمله حجاریان، (نادر.ص) و برخى دیگر از چهره‌هاى امنیتى به سمت روش هاى انقلاب مخملى رفتند این بوده که این افراد چون در ایام مسؤولیت امنیتى بر روى گروه‌هاى چپ و شوروى سابق کار مى‌کردند براى برخورد با چپ به سمت مدل آمریکایى رفتند و همگرایى خاصى با لیبرالیسم و روش‌هاى آمریکایى پیدا کردند و از دلایلى که این روش ها را در ایران براى براندازى استفاده مى کنند همین مورد مى باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید