دم خروس از رادیو فردا بیرون زد!

عضو هتاک و اخراجی انجمن قلم ایران، به بازتاب وسیع وارونه نویسی هایش در سایت های ضدانقلاب و رسانه های بیگانه بسنده نکرد و مستقیماً به مصاحبه با ارگان رسمی سازمان سیا (رادیو فردا) پرداخت.
محمد-ن که حوادث پس از انتخابات را بهانه عقده گشایی های شخصی خود با نظام قرار داده، به بازی روی موج ارگان سازمان سیا هم تن داد تا این گمانه را به یقین نزدیک سازد که سیاه نویسی های وی بی ارتباط با پروژه تعریف شده دشمن نیست. نامبرده در توجیه مصاحبه با رادیو فردا گفت: «منی که الان با شما صحبت می کنم، در این سال ها نسبت به کسانی که با رسانه های فرامرزی ]![ صحبت می کردند حساسیت داشتم، و این را به عنوان یک نقطه ضعف برای این افراد می دیدم. ولی الان احساسم این است که ما برای برپایی آرمان های بسیار زیبا و شریف و عزیزی قیام کردیم، جنگیدیم، زحمت کشیدیم، عمرمان را صرف کردیم. اما متاسفانه این حادثه ای بود که می توانست پیش نیاید. و متاسفانه حرکت های غلطی که صورت گرفت منجر به این شد که برخی از عزیزان ما آسیب دیدند، از پا درآمدند، و خون های ناحق زیادی ریخته شد.»
احتمالا ارگان سازمان سیا جای پرداختن به این واقعیات تامل برانگیز نبود که چه کسانی روال قانونمند انتخابات و دموکراسی را به تشنجات خیابانی و حمله به مسجد و پایگاه بسیج و شهروندان بی گناه کشاندند؟ و چه کسانی با دروغ بافی و شایعه سازی سعی در اغوا و تهییج بخشی از افکار عمومی و ایجاد تشنج و خشونت کردند؟
محمد-ن در این گفت وگو ادعا کرد «همین الان که من با شما صحبت می کنم، جمعی از دوستان چه بسا بنده را تکفیر کنند و بگویند چرا با رادیو بیگانه صحبت کرده ام و چه بسا ]!؟[ جمعی از دوستانم با من همراهی کنند. این همان اتفاق نامبارکی است که در جامعه ما روی داده و شکاف بزرگی بین فرزندان انقلاب، با وجود پیشامدهای بعد از انتخابات ایجاد شده است(!) نامبرده توضیح نداده که اولا با وجود گشاده دستی رسانه های بیگانه و ضدانقلاب برای بازتاب هتاکی های وی علیه نظام اسلامی، وی به خاطر کدام نقطه ضعف یا وسوسه، تن به تولید مستقیم خوراک برای ارگان سازمان سیا داده و ثانیاً این انحطاط و ارتجاع شخصی را چرا باید به شکاف میان فرزند انقلاشب نسبت داد. یعنی فرزندان انقلاب دو دسته شده اند و دسته ای از آنها معتقدند باید به سازمان سیا و رسانه های ضدانقلاب پناه برد؟! و پای آمریکا رابه مملکت باز کرد؟!

/ 0 نظر / 3 بازدید