برای شکایت از میرحسین به شعبه 13 کارکنان دولت بروید

موسوی باحضور در تجمع 25 خرداد و انتشار برخی بیانیه‌های تحریک‌آمیز، عملاً تشویق به رفتارهای غیرقانونی کرده بود.

عکس

شعبه 13 دادسرای کارکنان دولت تهران به‌منظور رسیدگی به شکایات شهروندانی که در اثر حوادث پس از انتخابات و بی‌قانونی‌های ناشی از رفتار میرحسین موسوی و هوادارانش دچار آسیب شده‌اند، تعیین شد.
شهروندانی که در جریان این حوادث دچار خسارات جانی، مالی و آبرویی شده‌اند، می‌توانند با مراجعه به این شعبه از دادسرا شکایات خود را ثبت کنند.
اقدام به تعیین شعبه‌ای برای ثبت شکایات شهروندان متضرر درخصوص حوادث پس از انتخابات در حالی انجام می‌شود که پیش از این، تعدادی از حقوقدانان خواستار روش‌مند کردن این مسئله به‌منظور جبران حقوق ضایع شده از مردم شده بودند.
تعدادی از هواداران موسوی، از فردای انتخابات 22 خرداد، اقدام به آسیب رساندن به اموال عمومی و تجمعات غیرقانونی کرده بودند که در نتیجه آن ضمن ایراد جرح بر مردم و مختل شدن کسب و کار در نقاطی از تهران و برخی شهرستان‌ها، خسارات جانی نیز به برخی از شهروندان وارد شد.
این در حالی بود که موسوی با حضور در تجمع غیرقانونی 25 خرداد و انتشار برخی بیانیه‌های تحریک‌آمیز، عملاً اقدام به تشویق برای ادامه این رفتارهای غیرقانونی کرده بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید