موسوی درجه دار شد؛ دیکتاتور کودتاچی!

عضو متواری گروهک تروریستی منافقین که در روزگار قدرت اصلاح طلبان با مطبوعات زنجیره ای این طیف همکاری داشت، اعلام کرد اصلاح طلبان و در رأس آنها موسوی و کروبی با میل به رادیکالیسم، ولایت فقیه را نشانه رفته اند. حسین-ب در سایت ضد انقلابی ایران امروز تأکید کرد: جنبش سبز به کانون همگرایی نیروهای سیاسی اصلاح طلب و تحول خواه اعم از مذهبی و سکولار تبدیل شده و سهم مهمی در رادیکال کردن بخش عظیمی از نیروهای اصلاح طلب داشته است. این طیف نه شخص رهبر بلکه مقام ولایت فقیه را هدف گرفته اند. این مهره ضد انقلاب که از خارج کشور با روزنامه زنجیره ای نشاط همکاری داشت اضافه می کند: آقایان موسوی و کروبی با پایداری صریح و رد حکم صریح رهبری، به کانون صف تحول خواهان ]اسم مستعار انتخاب شده برای ساختارشکنان[ رانده شده اند هر چند همه گرایش های موجود در موج سبز را نمایندگی نمی کنند. تعریف شناخته شده ای از جنبش وجود ندارد و هر کس از ظن خود یار آن شده اما قدر مسلم این است که این حرکت ولایت فقیه را هدف گرفته است. وی همچنین با رنگین کمانی خواندن جنبش سبز! نوشت: نمی توان انتظار داشت آقایان موسوی و کروبی همه نظرات نیروهای فعال در جنبش را نمایندگی کنند، آنان کافی است که به وجه مشترک این نیروها که هدف گرفتن ولایت فقیه است، تأکید بورزند. این را می توان در اظهارات روحانیان مرجع اصلاح طلبان مانند آیت الله منتظری و سخنگویان آقایان موسوی و کروبی در خارج که از گزند مأموران امنیتی به دورند (حلقه جرس و کسانی مانند آقایان کدیور و مهاجرانی) دریافت. گفتنی است در حالی که با سوء استفاده از رنگ سبز، حلقه مخملین اطراف موسوی سعی کردند از وی چهره ای اسلامی، شیعی و اهل بیتی ترسیم کنند اما همان گونه که مکرراً در سخنان عناصر داخلی و خارجی حاضر در طیف اپوزیسیون دیده می شود، آنها به جای رنگ سبز قائل به رنگین کمانی شامل عناصر شبه مذهبی، مدعیان اصلاحات، لائیک ها و سکولارها، مارکسیست های چپ و لیبرال های سوپر راست (آمریکایی های نقابدار و بی نقاب)، سلطنت طلبان، تروریست های منافق و... هستند. به عبارت دیگر آنچه واقعیت دارد نه سبز اسلامی و نه رنگین کمان رنگ ها، بلکه «جنگ احزاب» و... صف آرایی مجدد گروهک های ضد انقلاب با سازماندهی قدرت های استکباری به ویژه شیطان بزرگ است. تبدیل شدن عناصری نظیر موسوی و کروبی به مهره های آلت دست جریان های برانداز در حالی است که موسوی به هنگام تبلیغات انتخاباتی و برای فریب مردم وفادار به نظام و انقلاب بارها گفته بود «ولایت فقیه جلوی انحراف و دیکتاتوری و کودتا را می گیرد و ضامن کشور و انقلاب است». اظهاراتی از این دست و مانور وی روی شعارهایی نظیر خط امام، بازگشت به آرمان های انقلاب، حمایت از محرومان و... در واقع بسترساز اصلی برای ریختن 13 میلیون رأی به نام موسوی در صندوق ها بود. در این میان بنابر شهادت خود موسوی و اظهارات حامیان امروز وی مبنی بر اینکه امثال موسوی، جایگاه ولایت فقیه - و نه حتی شخص رهبری- را هدف گرفته اند، روشن است که امثال موسوی مصداق انحراف، دیکتاتوری و کودتای شکست خورده هستند و در این کسوت، درجه دار گروهک های ضد انقلاب محسوب می شوند. فارغ از شهادت های مکرر میرحسین موسوی و کروبی درباره نقش ولایت فقیه در مقابله با انحراف و دیکتاتوری و کودتا، این دو در عمل نیز از همان هنگام که به گردن کلفتی در برابر انتخاب اکثریت پرداختند و به قیمت ایجاد آشوب، نا امنی و لطمه به حیثیت کشور خواستار به هم ریختن قواعد و قوانین دموکراسی شدند، عملاً انحراف و دیکتاتوری و کودتاگری خویش را اعلام کرده بودند.

/ 0 نظر / 3 بازدید