تا دیروز شهید جنبش سبز بود حالا که دست ما را رو کرد، مزدور است!

یک مقام وزارت کشور دولت اصلاحات با اذعان به دروغ بودن ماجرای مرگ سعیده پورآقایی، شیوه فرار به جلو را برگزید و مدعی شد این ماجرا که ماه ها مورد تبلیغات وسیع رسانه های منافقین و ضد انقلاب خارجی و داخلی قرار داشت، ساخته و پرداخته خود جمهوری اسلامی بوده است!
به گزارش گویانیوز سراج الدین میردامادی (معاون مدیرکل انتخابات در دولت خاتمی) که اکنون در فرانسه اقامت دارد، بدون اشاره به چند ماه رفتار فریبکارانه و مظلوم نمایی میرحسین موسوی، حزب مشارکت و طیف های همسو به بهانه دختری به اسم سعیده پورآقایی و طرح ادعاهای سخیف و اهانت آمیز علیه نظام می نویسد: این حیله ای کثیف بود. ما درتلاش بودیم تا آنها را بمباران نماییم غافل از اینکه دستگاه برای ما دام پهن کرده و متأسفانه رسانه ها، اعضای کمیته منصوب از سوی آقایان موسوی و کروبی و بسیاری از سخنوران و گویندگان و نویسندگان جنبش نیز در این دام افتادند.
این مقام سابق وزارت کشور که با استفاده از رانت دولتی به تحصیل در فرانسه می پردازد، با توهین به مادر پورآقایی، وی را مأمور و مزدور جمهوری اسلامی و فرصت طلب خواند- ادعایی که هر بار به هنگام رو شدن دست منافقین، به خانواده های افرادی چون ترانه موسوی، احمد نجاتی و... هم نسبت داده اند- و اضافه کرد: «از این باب که افراد بدطینت و سودجو ]!![ در این شرائط بی حساب و کتابی رشد می نمایند و سعی می نمایند منافع شخصی خودشان را تأمین نمایند باید بسیار هوشیار بود و ادعاهای افراد را به دقت بررسی و بعد حکم و دستور صادر نمود. کلیه کسانی که این روزها عازم اروپا شده اند و مدعی عضویت در ستادهای آقای موسوی هستند و یا مدعی می شوند به هر بهانه ای بازداشت شده و تحت شکنجه قرار گرفته اند باید در خارج از کشور توسط کمیته متخصص و مورد وثوق و اعتمادی بررسی و تحقیق شوند. صرف ادعای عضویت در ستاد فلان منطقه و یا ادعای بازداشت و شکنجه شدن نباید منجر به این شود که انجمنهای فعال در تظاهراتهای جنبش سبز در خارج کشور به ایشان اعتماد نموده و تریبون را در اختیار ایشان قرار دهند. بسیاری از افراد سودجو پس از حوادث اخیر شنیده اند که اروپاییان براحتی پناهندگی می دهند و با کمک قاچاقچی ها خودشان را به اروپا می رسانند و با ادعای فعالیت در ستادهای آقای موسوی و اینکه بازگشت ایشان به ایران برای جانشان مخاطره آمیز است تقاضای پناهندگی می نمایند».
گفتنی است این شیوه سلب مسئولیت از خود و متهم کردن نظام اسلامی در حالی در پیش گرفته می شود که کروبی و موسوی و کمیته های راه اندازی شده از سوی آنها در پی راه اندازی آشوب و مورد نفرت افکار عمومی قرارگرفتن، خود را به هر دری زدند که با شهیدسازی! و مظلوم نمایی، خیانت های خود را ولو به قیمت متهم کردن نظام بپوشانند. بامزه تر از همه این است که عناصر ضد انقلاب چند ماه بعد اعلام کنند اساساً کروبی و موسوی هم مأمور جمهوری اسلامی بوده اند تا کل شبکه ضد انقلاب، خود را آفتابی کنند و این شبکه یکجا از هم بپاشد!

/ 0 نظر / 3 بازدید