ماموریت جدید بی بی سی برای سازمان بازرسی

این شبکه در گزارش خود وظیفه جدیدی را برای سازمان بازرسی تععین کرد که تا پیش از این بر عهده دیوان مجاسبات بود.

شبکه خبری بی بی سی شب گذشته در گزارشی به موضوع بنزین در کشور اشاره کرد و تذکر 5 نماینده مجلس به دولت در خصوص واردات غیرقانونی بنزین را بارها و بارها در گزارش خود مورد تاکید قرار داد.

اما نکته جالب در این گزارش ماموریت جدید سازمان بازرسی از سوی بی بی سی است . آن جایی که خبرنگار این شبکه تلویزیونی در گزارش خود آورد: این نخستین باری نیست که دولت احمدی نژاد از قانون روی بر می گرداند و به اسم ارزش های انقلابی قانون را زیر پا می گذارد. به عنوان مثال سال گذشته بحث مقود شدن یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بود که توسط سازمان بازرسی کل کشور در گزارش تفریغ بودجه سال 86 کشف شد. حال آن که آیا ارائه گزارش تفریغ بودجه وظیفه ذاتی سازمان بازرسی است یا دیوان محاسبات پرسشی است که جواب ان به سادگی قابل دریافت است..

بی بی سی که این روزها در راستای تخریب دولت نهم و دهم گزارش های خود را روی آنتن می فرستد بهتر است کمی مطالعه را چاشنی کار خبرنگاران خود کند تا وظایف هر یک از نهادها . سازمان های کشور در گزارش هایشان به درستی انعکاس یابد. گفتنی است که جمع آوری و ارائه گزارش تفریغ بودجه به عهده دیوان محاسبات است نه سازمان بازرسی.


/ 0 نظر / 3 بازدید