خط دهی اپوزیسیون خارج به سبزهای داخل!

سایت ضد انقلابی «ایران آزاد»با انتشار بیانیه ای از مردم برای حضور در راهپیمایی 13 آبان دعوت کرد!

به گزارش جوان آنلاین، این سایت ضد انقلابی ضمن اعلام همبستگی با جنبش موسوم به سبز،هواداران کاندیدای شکست خورده جریان اصلاحات را به ایجاد آشوب و اغتشاش تشویق کرده است.

گرچه میرحسین موسوی اخیراً از هواداران خود خواسته است ، اعتراضات خود را درچارچوب قانون پی گیری کنند واز ارتکاب رفتارهای غیرقانونی بپرهیزند اما برخی شواهد و قرائن حاکی از آنست که جریانات خارجی ضد انقلاب مستقیم ویا غیر مستقیم در طراحی و هدایت حرکتهای اعتراضی جنبش موسوم به سبز نقش دارند و این انتظار از موسوی وجود دارد که با اعلام برائت از دشمنان قسم خورده اسلام وانقلاب ، خط خود را از این گروهها جدا کند، انتظاری که تاکنون به آن پاسخی در خور داده نشده است.

این درحالی است که برخی افراطیون دوم خردادی در آستانه 13آبان اقدام به تکثیر وتوزیع سی دی هایی تحریک آمیز در برخی شهرها از جمله اصفهان کرده اند. گفته می شود این سی دی ها حاوی سخنرانی های افراطی و گوشه هایی از فیلم اغتشاشات اخیر با جهت گیری خاص است که درکنار برخی عکسها و بیانیه های تحریک آمیز ،مردم را به تجمعات اعتراضی و خشونت آمیز در 13 آبان دعوت می کند

/ 0 نظر / 3 بازدید