همپیمان موسوی با ماهواره می آید

حامیان همپیمان اصلی میرحسین موسوی تا سه ماه آینده تلویزیون ماهواره ای خود را درخارج از کشور افتتاح خواهند کرد.

ه گزارش«جوان آنلاین»،تیم عملیاتی یکی از همپیمانان اصلی میرحسین موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی یکی دو ماه گذشته با سفر به چند کشور از جمله کانادا رایزنی های لازم را برای یک افتتاح شبکه ماهواره ای آغار کرده اند.پس از برآورد این تیم شبکه مزبور قرار است تا پایان پائیز آغاز بکار کند.
همچنین گفته می شود یکی از اعضای شبکه مضلین که موفق به فرار از ایران شده بود از جمله افراد همکار با این تیم می باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید