نابودی آخرین نماد جنگ تحمیلی علیه ایران درعراق

سرباز جنگجو آخرین نماد رژیم صدام در طول جنگ تحمیلی با ایران امروز سرنگون شد.

ه گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از بغداد، مجسمه این سرباز که به سوی ایران نصب شده بود، مهمترین نماد جنگ رژیم بعث بود که با سرنگونی آن تمام نماد های جنگ ظالمانه علیه ملت ایران از عراق پاک شد.
این مجسمه در میدان جنگجویان در بغداد نصب شده بود و اکنون به جای آن یک پل بر روی این میدان نصب می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید