منتظر دیگ جوشان بودیم مجلس خبرگان آب سرد بر سرمان ریخت

وحدت کلمه و موضع شجاعانه نمایندگان مجلس خبرگان در دفاع از نظام و رهبری، خشم کم سابقه رسانه های وابسته به اردوگاه استکبار را برانگیخت. این رسانه ها پس از اغتشاشات برنامه ریزی شده، به طور گسترده چنین القا می کردند که مجلس خبرگان دچار انشقاق و دودستگی شده و حتی از آشوبگران حمایت می کند! رسانه های بیگانه پس از تبلیغات چندماهه، به نشست خبرگان امید بستند و کوشیدند عقده های ناگشوده و آرزوهای خام خود را به خورد خبرها و گزارش ها بدهند اما با انتشار گزارش جلسات مجلس خبرگان و به ویژه بیانیه نهادی آن در دفاع جانانه از نظام و رهبری و تخطئه کامل سردمداران فتنه و آشوب، همین رسانه ها زبان به سرزنش و ترور شخصیت خبرگان گشودند!
در این زمینه دویچه وله آلمان با بیان اینکه «برخی فعالان سیاسی چشم امید به مجلس خبرگان دوخته بودند اما این مجلس به طور قاطع از رهبری حمایت کرد»، از قول احمد-قابل از عناصر نزدیک به حزب مشارکت و باند مهدی هاشمی گفت: ما هیچ توقع دیگری از آنها نداشتیم و به اقدام آنها دل خوش نکرده بودیم.
رادیو فردا هم که ماه ها درباره شکاف در مجلس خبرگان و تقابل آن با رهبری روده درازی کرده بود، از قول حسن شریعتمداری (پسر کاظم شریعتمداری و عضو مرکزیت گروهک منحله جنبش خلق مسلمان) گفت: خبرگان هیچ خاصیتی ندارد- بیانیه خبرگان با آنچه آقای هاشمی انتظار داشت متفاوت بود. این مسئله نشان می دهد آقای هاشمی یا نتوانسته یا نخواسته یا کوتاه آمده است. مجلس خبرگان به درستی به ماموریت خود عمل کرد و در تعادل موجود امکان ندارد به عنوان منتقد رهبری عمل کند.
سایت ضدانقلابی روز آن لاین هم که توسط تیمی متشکل از برخی عناصر سلطنت طلب و شماری از عناصر فراری وابسته به حزب مشارکت اداره می شود، با حمله به مجلس خبرگان به خاطر حمایت جانانه از ولایت فقیه و رهبری مدعی شد چینش مجلس خبرگان مشکل دارد و توقعی که از آن می رود شدنی نیست. این سایت ضدانقلابی توضیح نداد که اگر چینش و ترکیب مجلس خبرگان مشکل داشته، چرا طی 2 و3ماه مخاطبان بی خبر و ساده دل خود را سرکار گذاشته است. سایت مذکور در عین حال مواضع یک عضو مجلس خبرگان (دستغیب) در حمایت از اغتشاش طلبی های موسوی و کروبی را برجسته کرد.
سایت وابسته به ستاد آشوبگران (موج سبز) هم با عقده گشایی علیه مجلس خبرگان، این مجلس را تشریفاتی خواند! این سایت ضدانقلابی نوشت: بیانیه مجلس خبرگان نشان داد امیدی بدان نمی توان داشت... نگاهی که آقای هاشمی و برخی اعضا نسبت به حوادث داشتند نوعی انتظار را به وجود آورده بود که مجلس خبرگان بتواند برای برون شد از این بحران ]؟![ پیدا کند اما با صدور و قرائت بیانیه خبرگان می توان دریافت که از نظر اکثر اعضای خبرگان همه امور بر وفق مراد به پیش می رود و هیچ بحران و خلل و فرجی در کشور وجود ندارد. در واقع محتوای این بیانیه آب سردی بود بر سر آنانی که امیدوار بودند شاید از دیگ خبرگان آبی برای آنها گرم شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید