مشاور خاتمی از حضور آشوب طلبان در خیابان ها حمایت کرد؟؟؟!!!

مصطفی درایتی مشاور محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران از حضور آشوب طلبان در خیابان ها و ادامه این روند حمایت کرد.

مصطفی درایتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد: حضور افراد در خیابان ها و شرکت درتظاهرات حق طبیعی آنها است و معتقدم این روند باید مورد تایید همه نیز قرار بگیرد.
وی ادامه داد: زمانیکه حاکمیت به خواسته ها تن نمی دهد باید منتظر عواقب آن نیز باشد وقتی نمی توانیم مسیر تعیین کننده ای را برای خود ترسیم کنیم باید منتظر ترسیم یک مسیر غیر تعیین کننده نیز باشیم.
این عضو ارشد جبهه مشارکت گفت: آمدن افراد در خیابان ها حق قانونی آنها است و همه باید این تجمعات را حمایت کنیم تا تظاهر کننده ها به خواسته خودشان برسند.
وی تاکید کرد: من فکر می کنم زمان بحث کردن در این خصوص گذشته است و این مسیر طبیعی طی خواهد شد.
درایتی در پاسخ به این سئوال که آیا نباید این اعتراض در مسیر قانونی قرار می گرفت گفت: زمانیکه دستگاه های قانونی نمی توانند وظایف خودشان را درست انجام دهند مردم باید به خیابانها بیایند.
/ 0 نظر / 3 بازدید