وقتی مهره کودتا می خواهد انتقام تسخیر جاسوسخانه را بگیرد

«صدای شیطان بزرگ» (VOA) از قول یکی از عناصر ضدانقلاب مقیم آلمان گفت: مردم ایران(؟) دست دوستی به سوی آمریکا دراز کرده اند و این را روز 13آبان نشان می دهند که با مرگ بر آمریکا مخالف هستند.
حسن شریعتمداری پسر سید کاظم شریعتمداری، عضو مرکزیت گروهک حزب خلق مسلمان- وابسته به سفارت آمریکا- بود. این گروهک تا مرز طراحی کودتا و چیدن نقشه ترور حضرت امام پیش رفت. پس از لو رفتن ماجرا، حسن شریعتمداری از کشور گریخت و اکنون با گروهک دیگری موسوم به اتحاد جمهوری خواهان همکاری می کند.
وی در گفت وگو با صدای آمریکا، نگرش توام با سرسپردگی گروهک های ضدانقلاب را به ملت ایران نسبت داد و با اشاره به اظهارات اخیر جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه «ما در کنار نیروهای دموکرات در ایران هستیم» گفت: این جملات بسیار دلگرم کننده است.
وی اضافه کرد: «30سال است حکومت برآمده از انقلاب، آمریکا را به عنوان شیطان بزرگ قلمداد و اسرائیل را دشمن منطقه ای معرفی کرده است. امروز مردم خود را از این تابو رهانده اند و روز 13آبان نشان می دهند که شعار مرگ بر آمریکا را قبول ندارند. خواه ناخواه این دست دوستی اپوزیسیون که با این شدت به سمت آمریکا دراز شده، باید از طرف دیپلمات ها و حکومت آمریکا جدی گرفته شود».
در همین حال سعید رضوی فقیه از عناصر افراطی نزدیک به حزب مشارکت که مدتی را در پوشش تحصیل در فرانسه سپری کرد و جذب شبکه های آمریکایی نظیر روزنت و رادیو فردا شد، در گفت وگو با رادیو فردا گفت: اگر عده ای از معترضان یا معارضان حکومت در روز 13 آبان که از طرف حکومت]![ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته، راهپیمایی کنند، نیازی به مجوز نیست. البته فرمانده نیروی انتظامی تهدید می کند که این راهپیمایی معارضان با برخورد شدید مواجه خواهد شد. کسی نمی تواند در راهپیمایی روز 13 آبان، افراد را دست چین کند که چه کسی مجاز است و چه کسی مجاز نیست.
با توجه به هویت ضدآمریکایی و ضداستکباری روز 13آبان، دعوت برخی محافل و عناصر منافق برای خط زدن شعار مرگ بر آمریکا و دراز کردن دست دوستی به سوی رژیم جنایتکار آمریکا، بار دیگر ماهیت این جریان را بیش از پیش نزد افکار عمومی نشان خواهد داد و منافقین را منزوی تر از قبل خواهد کرد.
در عین حال با توجه به مشخص شدن ماهیت کاملاً آمریکایی جریان اغتشاش و تشنج که با سازماندهی رسانه های بدنام بیگانه به بازی گرفته می شوند، طبیعتاً برخورد قاطع و پشیمان کننده با آنها نیز توقع ملتی است که رژیم آمریکا را دشمن شماره یک خود می دانند و به مهره های آنها به چشم خائن نگاه می کنند.
تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 13 آبان 58 بخش مهمی از شبکه سیاسی، رسانه ای و گروهکی وابسته به این رژیم استکباری را که با عناوینی نظیر نهضت آزادی، خلق مسلمان، جبهه ملی و... فعالیت می کردند، لو داد و سران این شبکه را تبدیل به مهره هایی سوخته و تاریخ مصرف گذشته کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید