هدف کمیته صیانت از آراء از زبان عضو ستاد موسوی

یکی از اعضای ستاد میرحسین‌تاکید کرد که هدف از تشکیل کمیته صیانت از آراء فقط برای حوادث بعداز انتخابات‌ بوده است.

به گزارش«جوان آنلاین»،یکی از اعضای فعال ستاد میرحسین موسوی دریکی از استانهای جنوبی گفته است،مهم ترین دلیل تشکیل کمیته صیانت از آراء در ستادهای میرحسین و کروبی کشاندن پای بیگانگان در انتخابات بود که این مساله در جریانات بعد از اعلام نتیجه انتخابات آشکارشد.
وی همچنین گفت که برای میرحسین موسوی متاسفم که با خراب کردن پل های پشت سر خود،چهره ما را نیز در نزد افکار عمومی زیر سوال برده است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید