جزئیاتی از سایت جدیدغنی سازی ایران

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران جزئیات بیشتری از سایت جدید غنی سازی در دست احداث کشورمان را اعلام کرد.

عکس

صالحی در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت:این سایت جدید بگونه ای طراحی شده که از آسیب هر گونه حمله احتمالی درامان است واین مسئله به ملت ایران تضمین می دهد که فعالیتهای هسته ای صلح آمیز ایران هیچگاه متوقف نخواهد شد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت : احداث این سایت جدید در واقع نشان دهنده تلاش موفق ایران برای صیانت از منافع وسرمایه های ملی کشور است .
وی ر پاسخ به سوالی در باره اینکه با توجه به تاسیسات نطنز ،ایران چه نیازی به سایت جدید داشت گفت نیازهای پزشکی -صنعتی وعلمی ایران به اورانیوم غنی شده بسیار متنوع وفراوان است ضمن اینکه با توجه به تهدیدات بیوقفه برخی دشمنان ،عقل حکم می کند که این تهدیدات را هر چند احتمال وقوع انها ضعیف باشد جدی بگیریم وبگونه ای عمل کنیم که اینده درخشان فعالیتهای هسته ای دانشمندان ایران ، درصورت وقوع هر گونه رویدادی تضمین شود که خوشبختانه سایت در دست احداث این هدف را محقق می سازد .
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزودالبته سایت نطنز نیز از آمادگیهای پدافندی کامل برخوردار است اما سایت جدید هر گونه احتمالی را برای متوقف کردن فعالیتهای صلح امیز ایران از بین می برد .
صالحی با اشاره به ادعاهای سیاسی -رسانه ای غربیها ورژیم صهونیستی در باره تلاش ایران برای ساخت بمب اتم تاکید کرد در هفته های اینده دروغ بودن این ادعاها برای افکار عمومی جهان بیشتر اشکار خواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید