پشتیبانی گروهک های منافقین توده و فدائیان خلق از بیانیه موسوی

عناصر وابسته به سه گروهک منحله منافقین، توده و فدائیان خلق، بیانیه اخیر منتسب به میرحسین موسوی را ستودند.
مهدی خانباباتهرانی از وابستگان به گروهک منافقین در گفت وگو با دویچه وله اظهار داشت: به باور من این برنامه 9 ماده ای که آقای موسوی عرضه کرده قابل قبول و قابل پشتیبانی است. ما باید از زیاده خواهی و بلندپروازی های رومانتیک سیاسی درگذریم و سعی کنیم جبهه بزرگ را در مقابل نظام ]تشکیل دهیم[. عقلانیت حکم می کند ما یک چنین برنامه ای را که از طرف بخشی از نیروهای اسلامی و حتی بخشی از حکومت داده می شود، پذیرا باشیم و اجرای این برنامه را پیگیری کنیم.
وی اضافه کرد: هنوز که هنوز است آقای موسوی، کروبی، خاتمی و حتی آقای رفسنجانی به نوعی رهبران درون حکومتی مقابله با نظام سرکوبگر هستند.
بابک امیرخسروی از بازماندگان گروهک منحله توده هم ارتباطات گسترده ای با طیفی از اصلاح طلبان (نظیر سحرخیز و حجاریان و...) داشته، به دویچه وله گفت: به نظر من بیانیه موسوی پاسخگوی نیازهای سیاسی روز کشور است. موسوی خیلی آگاهانه می خواهد جنبش را زنده نگه دارد. اگر من بودم سریعا موضوع لغو نظارت استصوابی را مطرح می کردم ولی در همین قالب کلی کاملا همه اینها می گنجد. تشکیلات راه سبز موسوی، یک نوآوری سیاسی است.
بهروز خلیق از اعضای مرکزیت گروهک فدائیان خلق هم، بیانیه موسوی را اقدامی مثبت خواند و گفت خوشبختانه آقای موسوی بین نظرات خود و آن چیزهایی که برای تشکل فراگیر ارائه می دهد، تمایز قایل شده و این دو را از هم تفکیک کرده است. این کار مثبتی است از این جهت که روی حداقل ها و نه حداکثرهای خطوط مشترک جنبش حرکت کرده و می تواند مبنایی برای تشکیل تشکل مذکور بر پایه پلاتفرم باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید