موزه ای از همه گروهک های التقاطی

عضو سابق طیف افراطیون دفتر تحکیم که پس از اقامت چند ساله در خارج از کشور (به بهانه تحصیل) و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به کشور برگشت، رهنمودهایی به موسوی برای راه اندازی تشکیلات جدید ارائه کرد.
سعید رضوی فقیه اگر چه قبل از رفتن به خارج، یک مشارکتی به شمار می رفت اما در انتخابات ریاست جمهوری اخیر مانند برخی هم قطارانش از ستاد کروبی سر درآورد و سخنگوی این ستاد شد. وی در گفت وگو با ارگان رسمی سازمان سیا تاکید کرد: «آقای موسوی و دیگر رهبران اصلاح طلب باید هر کار سیاسی که می خواهند انجام دهند فارغ از اخذ مجوز باشد». به گزارش رادیو فردا، وی همچنین گفته است «تشکیل جبهه با هر عنوانی ضروری است و ما تا حدی زمان را از دست داده ایم، جبهه ای که بتواند از نیروهای ملی- مذهبی ] نهضت آزادی[ گرفته تا مجمع روحانیون و نیروهای خط امام و یا چپ سنتی مذهبی را پوشش دهد. ما نیاز به کسانی داریم که بتوانند تمام این نیروها را جمع کنند. ممکن است برچسب های مختلفی به ما بخورد اما نباید بهراسیم.ممکن است بگویند اینها اپوزیسیون هستند، فرقه اند، کودتای مخملی می کنند حتی ممکن است لقب خانه تیمی بدهند.
متشکل کردن عناصر ضدانقلاب تحت پوشش اصلاح طلبی در درون حاکمیت پروژه شکست خورده ای است که آمریکا و انگلیس از 10 سال پیش در دستور کار قرار داشتند و این پروژه را پس از خروج اجباری افراطیون از حاکمیت- به رای مردم- شدت بخشیدند که نهایت آن بسیج ضدانقلاب و افراطیون برای به آشوب کشاندن کشور و کمرنگ کردن انتخابات باشکوه ریاست جمهوری بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید