مورچه چیه که... موریانه خور هم بشه!

گروهک ورشکسته جبهه ملی با ریزش ته مانده اعضای خود مواجه شده است. 5تن از اعضای این گروهک با انتشار نامه ای خطاب به سران گروهک اعلام کردند از عضویت در آن استعفا می دهند.
در نامه استعفا این 5 نفر تصریح شده که «پس از مرگ ورجاوند و نظام الدین موحد، جریان روزافزون و خزنده ای در جبهه ملی شکل گرفته که هرچند از هسته چند نفره تشکیل شده ولی به هیچ معیار اخلاقی و اصول سیاسی مصدقی پایبند نیست و اکثریت را تحت تاثیر قرار داده است. این باند از ما بهتران از تمامی امکانات جهت تفرقه اندازی و ایستایی جبهه ملی سود می جویند و به ورود نیروهای گلچین شده مبادرت می ورزند. آنها با تحرکات خود از زحمت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می کاهند و موریانه وار عمل می کنند.»

/ 0 نظر / 3 بازدید