کروبی هیچ مستندی درباره ادعاهایش ارائه نکرده است

معاون اول رئیس قوه قضاییه گفت: مهدی کروبی تاکنون هیچ مستندی در خصوص ادعاهایش ارائه نکرده است.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در حاشیه تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: هیئت نظارت بر رسیدگی حوادث پس از انتخابات، موضوع نامه آقای کروبی به رئیس مجلس خبرگان رهبری را بررسی کرد و مقرر شد از وی مدارک و مستندات خواسته شود.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده های کوی دانشگاه، کهریزک و اغتشاشگران افزود: دادگاه رسیدگی به اتهامات عوامل اغتشاشات اخیر هم ادامه می یابد.
معاون اول قوه قضاییه در تودیع و معارفه رئیسان قدیم و جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: سرعت بخشی به موضوع کاداستر در ادوار مختلف مورد توجه رئیسان سازمان ثبت بوده است.
رئیسی افزود: استفاده از مدیران با کفایت و مکانیزه کردن ثبت، بسیاری از امور را تسهیل می کند.
همچنین رئیس سابق سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در سخنانی گفت: رویکرد و برنامه ریزی برای دستیابی به ثبت نوین، توسعه مدار و تحول خواه می تواند نقطه امیدی در نیل به اهداف نظام در بخش قضایی باشد.
حسینعلی امیری افزود: در راستای استقرار نظامات امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی و تضمین حقوق مالکیت آحاد مردم، گسترش حوزه های ثبتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
احمد تویسرکانی راوری رئیس جدید سازمان ثبت نیز گفت: باید با شفاف سازی و بهره گیری از علوم روز، خواسته مردم را که تسریع در رسیدگی به امور است، محقق کنیم.
وی نقش سازمان ثبت در تامین نظم و امنیت جامعه را بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: با این حال زیبنده نیست که در دنیای پرتحول امروز، نحوه نوشتن در دفتر در سازمان ثبت آموزش داده شود.
تویسرکانی راوری بهره وری را مصداق بارز اصلاح الگوی مصرف دانست و افزود: تلاش ما در سازمان ثبت، عمل بر مبنای فرامین رهبر معظم انقلاب خواهد بود.
بنابراین گزارش احمد تویسرکانی راوری با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور شد و حسینعلی امیری رئیس سابق این سازمان به دلیل رعایت دو شغله نبودن، تنها به عنوان عضو حقوقدانان شورای نگهبان فعالیت خواهد کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید