افزایش اختیارات عضو ستاد موسوی توسط جهاد دانشگاهی

خبرنامه دانشجویان ایران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران که حیات خلوت اصلاح طلبان افراطی محسوب می‌شود و این حیات خلوت بودن خود را همواره در پوشش تعویض وجابجایی دو رئیس مادام العمر (احمد شریفی‌زاده و حمیدرضا فرهمند) تقویت کرده، در صدد است تا به بهانه تغییر ساختار، مجتبی توسل جانشین کمیته تبلیغات ستاد میرحسین را مبسوط الید نماید.

مجتبی توسل، یار همیشگی ابوالفضل فاتح بوده است که در ایام انتخابات، به خاطر فعالیت در ستاد میرحسین موسوی چند ماهی بر سر کار خود حاضر نمی شده است.

افراطیون جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در نظر دارند با سپردن مسئولیت اصلی سیاستگزاری و برنامه‌ریزی جهاد کوی دانشگاه و برخی بخشهای مستقر در پردیس مرکزی دانشگاه و دانشکده های خارج از پردیس، زمینه های تحرکات تنش زا را بیش از پیش فراهم کنند.

این در حالی است که علیرغم هشدارها و تذکرات متعدد، رئیس جهاد دانشگاهی واحد تهران از سال گذشته اینگونه مطرح می‌کرد که دولت احمدی‌نژاد به چهار سال دوم نخواهد رسید، از حامیان اصلی مجتبی توسل محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، طیبی رئیس جهاد دانشگاهی نیز کامل منفعل ظاهر شده و تا کنون دست افراطیون اصلاح‌طلب برای اقدامات مورد نیازشان باز بوده است.


/ 0 نظر / 3 بازدید