دو روزنامه انگلیسی مجبوربه عذرخواهی از افسر ایرانی پلیس لندن شدند

دو روزنامه انگلیسی مجبور به عذرخواهی و پرداخت غرامت به یک افسر ارشد ایرانی الاصل پلیس متروپلیتن لندن شدند.

به گزارش ایرنا، روزنامه های "دیلی میل" و "ایونینگ استاندارد" در سال 2007 در مقاله های جداگانه اتهاماتی را علیه دکتر سرتیپ "علی دیزایی" فرمانده پیشین پلیس غرب لندن و خانواده وی مطرح کرده بودند.
اما اتحادیه پلیس های سیاه پوست و اقلیت پلیس متروپلیتن لندن امروز در بیانیه ای اعلام کرد که این اتهامات بی اساس و کذب محض بود و روزنامه های "دیلی میل" و "ایونینگ استاندارد" مجبور به عذرخواهی و پرداخت غرامت شده اند.
در این بیانیه آمده است: اتهامات روزنامه های "دیلی میل" و "ایونینگ استاندارد" نسبت به آقای دیزایی و خانواده وی از جمله اتهام تعدد زوجات اشتباه و بی اساس بود و آن دو روزنامه اشتباهات خود را پذیرفته اند.
اتحادیه پلیس های سیاه پوست و اقلیت لندن در بیانیه خود گفت: این بار اول نیست که روزنامه دیلی میل مجبور به عذرخواهی از فرمانده دیزایی و خانواده اش شده است.
"ما از شنیدن این خبر خوشحال شدیم و به حمایت خود از فرمانده دیزایی و دیگر اعضای اتحادیه خود در مقابل اتهامات این روزنامه و دیگر روزنامه ها ادامه خواهیم داد."
علی دیزایی یکی از افسران ارشد پلیس لندن است که تاکنون چندین بار در معرض اتهام های بی اساس قرار گرفته است. دیزایی از جمله بارزترین نمونه های تبعیض نژادی در پلیس انگلیس محسوب می شود.
فرماندهی پلیس لندن حدود پنج سال پیش با صرف میلیون ها پوند تلاش کرد تا با انجام عملیاتی گسترده و وارد آوردن انواع اتهامات کوچک و بزرگ به دیزایی او را بدنام کرده و از راهیابی او به مقامات بالای پلیس جلوگیری کند.
این در حالی است که نهایتا دکتر دیزایی طی چند مرحله دادگاه جنجالی در سال ‎2003از همه اتهامات وارده تبرئه و در مقابل، فرماندهان پلیس انگلیس ناچار به وجود تبعیض نژادی نهادینه در نیروهای انتظامی این کشور اعتراف کردند.
به رغم این سوابق مقامات پلیس لندن مجددا در تابستان سال گذشته اتهامات تازه ای را علیه علی دیزایی مطرح کردند و وی را تا زمان رسیدگی به این اتهامات از سمت فرماندهی کل پلیس غرب لندن معلق نمودند.
علی دیزایی که خود را قربانی تبعیض نژادی در پلیس انگلیس می داند، اتهامات اخیرا را نیز توطئه ای برای بدنامی خود خوانده است.

منبع : خبرگزاری ایرنا

/ 0 نظر / 3 بازدید