رایزنی آشوبگر با راستگرایان و ملی های لبنان

درخواست های مکرر آشوبگر برای ملاقات با مقامات حزب الله با پاسخ منفی آنها روبرو شده است.

در پی درج خبری در «جوان آنلاین» که در آن به دیدار یکی از هدایتگران آشوب های اخیر با معاون دبیرکل حزب الله اشاره شده بود ،اخبار حاصله از نادرست بودن خبر مزبور حکایت دارد.
اصل ماجرا از این قرار بوده که فرد یاد شده تلاش های بسیاری به خرج داده بود که بتواند با یکی از مقامات حزب الله دیدار کرده تا موفق شود زمینه موافقت وی برای دیدار با سید حسن نصرالله را بدست آورد تا از طریق وجهه ایشان و انجام مساعدت ها و رایزنی بامقامات عالی کشور مانع از پی گیری آشوب های اخیر خود و دوستانش شود.درهمین حال اخبار بدست آمده بیانگر آن است که درخواست فرد یاد شده با مخالفت سران حزب الله به دلیل عملکرد غیر قابل دفاع آنان به شدت رد شده است.
بدینوسیله ضمن تصحیح این خبر یاد آورمی شود که این آشوبگر در لبنان دیدارها و رایزنی هایی با برخی راستگرایان و ملی های لبنان داشته و حتی وعده غذایی را با یکی از سران مهم آن صرف کرده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید