یک سوال ساده

فکر می کنید سبزها و طرفداران آقایان موسوی و کروبی و خاتمی که در راهپیمایی دیروز، شعارهای مرگ بر اسرائیل را اینچنین حذف کرده و تغییر داده اند، در ازای این خوش خدمتی و خوش رقصی به صهیونیسم چه چیزی دریافت کرده اند؟! می دانید چرا این سوال را می پرسم؟ برای اینکه درست چند روز پیش، سایت فارسی وزارت امور خارجه اسرائیل از ایرانی ها خواسته بود به جای مرگ بر اسرائیل در این روز شعار بدهند: نه غزه، نه لبنان؛جانم فدای ایران! توجه دارید دیگر: اسرائیل خواسته شعار بدهیم: جانم فدای ایران!

/ 0 نظر / 3 بازدید