احتمال متواری شدن مدیرعامل یک شرکت خودرو سازی

مدیرعامل یک شرکت سازنده خودرو،بدلیل عدم توانایی در پاسخ به مطالبات مشتریان در آستانه متواری شدن قرارگرفته است

ه گزارش«جوان آنلاین»،این شرکت که در یکی از استان های غربی کشور واقع شده اخیرا پس از ثبت نام متقاضیان خودرو،مبلغ کلانی از آنها دریافت کرده که به عقیده برخی از مدیران شرکت مذکور،پاسخ گویی به مطالبات انبوه از عهده شرکت خارج و همین عامل احتمال فرار مدیرعامل آن را قوت بخشیده است.
تاکنون قریب به 12 هزار نفر در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند که اگر به موقع به مطالبات آنها پاسخ داده نشود،احتمال تجمع و ناآرامی چندان دور از ذهن نخواهدبود.در همین ارتباط گفته می شود برخی فرصت طلبان تمهیداتی را اندیشیده اند تا در صورت وقوع هرگونه تجمع اعتارض آمیز از فرصت ایجاد شده بهره برداری سیاسی کرده و دامنه اعتراضات را به اغتشاشات خیابانی گسترش دهند.

/ 0 نظر / 3 بازدید