روشنگری درباره پشت‌پرده اغتشاشات باعث آرامش دانشگاه‌ها شد

رئیس سازمان بسیج دانشجویی گفت: آگاهی دانشجویان و دانشگاهیان نسبت به اهداف پشت پرده اغتشاشگران و روشنگری‌های انجام گرفته سبب شده که اکنون آرامش در فضای دانشگاه‌ها حاکم شود.رضا سراج، با اشاره به ناکامی‌جریانات افراطی برای به التهاب کشاندن فضای دانشگاهی در شروع ترم تحصیلی جدید دانشگاه‌ها اظهار داشت: جریان اغتشاشگر بعد از آن حرکت‌های اولیه، خودشان نیز به این جمع‌بندی رسیده بودند که مردم با این جریان همراهی نخواهند کرد و به نوعی دچار ریزش اجتماعی شدند. وی افزود: این جریان به همین علت سعی کرد فضای آشوب را به فضای مجازی بکشاند و آشوب و التهاب را مجازی کند و انتظارشان نیز این بود که با کشاندن التهاب و آشوب در فضای مجازی، زمینه را برای ایجاد التهاب در شروع سال تحصیلی فراهم کنند که این انتظار در چند روز گذشته محقق نشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید