احمدی نژاد: کسی که در راه آرمان های خود ایثارگری می کند شکست نمی خورد

رییس جمهوری تاکید کرد‌ کسی که در راه آرمان های خود جهاد و ایثارگری می کند، همیشه پیروز است و شکست برای او معنا ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، دکتر "محمود احمدی نژاد" در ادامه سخنانش در همایش بزرگ دانشجویان، طلاب و دانش آموزان جهادی سراسر کشور با عنوان "شکرانه خدمت" اظهار داشت که خدمت و ایثار در اردوهای جهادی نهادینه شده است.
وی در تبیین نگاه مبنایی به حرکت های جهادی گفت: "بشر از آغاز خلقت خود با دو دعوت مواجه بوده که این دو دعوت ناشی از نگاه به نوع انسان است."
رییس جمهوری تعریف "لذت حداکثری" برای انسان را نگاه اول خواند و گفت: "این نوع نگاه همه انسان را در زندگی دنیایی محدود می کند."
‌احمدی نژاد گفت: "بر اساس این نگاه، انسانی موفق تر و جامعه پیشرفته تر است که بیشتر مصرف می کند."
وی اظهار داشت: "در این نگاه، انسانی از مراتب بالاتر اجتماعی برخوردار است که از مواهب مادی بیشتری برخوردار باشد."
احمدی نژاد با بیان این که این نگاه در تاریخ بشر کار فراوانی انجام داده است، اساس نظام سرمایه داری را بر این نگاه استوار دانست و گفت: "در این نگاه و نظام همه لوازم حکومتی و ساختار های اجتماعی و اقتصادی در خدمت لذت حداکثری است."
وی نگاه دوم را مبتنی بر نگاهی که انسان را متعلق به این جهان نمی داند، بیان کرد و گفت: "جهان بستر جهش و صعود انسان است."
رییس جمهوری با بیان این که انسان باید تجلی اسمای الهی باشد، پایه آن را ایمان عمیق به خدا خواند و گفت:‌ "خدمت به دیگران و نوع انسان یکی از کارهای کلیدی است که موجب می شود ارزش های الهی و انسانی در وجود او شکوفا شود."
وی تاکید کرد کسی که به مراتب بالای کمال و تعالی می رسد، لزوما نباید شبانه روز نماز بخواند و روزه بگیرد، بلکه بستر تحقق و تجلی ارزش های الهی و انسانی در تعامل بین انسانی معنا می یابد."
احمدی نژاد شرط دوم تحقق این ارزش ها را ایثار برشمرد و گفت: "ایثار مقدمه هر پله صعود و تعالی ماندگار انسان است."
وی تاکید کرد هر چه ایثار بیشتر باشد اثرگذاری انسان گسترده تر و بیشتر می شود.
رییس جمهوری با تجلیل از ایثارگری های دوران دفاع مقدس گفت: "اگر این ایثارگری ها نبود اسمی از ایران، استقلال و ارزش های الهی و انسانی و نظام و انقلاب اسلامی باقی نمی ماند."
وی خطاب به گروهای جهادی گفت:‌ "در کار شما خدمت و ایثار هست و باید ارزش های فراوان دیگر را نیز دنبال کنیم."

/ 0 نظر / 3 بازدید