تا 15 سال آینده 70٪ کره‌زمین بیابان می‌شود

گر سیاستی برای کند کردن روند بیابان زایی اتخاذ نشود نزدیک هفتاد درصد کره زمین را در سال دوهزار و بیست و پنج خشکی فراخواهد گرفت.

واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد ،لوک گناکادیا دبیر کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل جمعه شب به وقت محلی در پایان نهمین کنفرانس این کنوانسیون در بوئنوس ایرس گفت اگر برای این مشکل چاره اندیشی نشود در سال دوهزار و بیست و پنج حدود هفتاد درصد سطح کره زمین را بیابان فرا می گیرد.
بر اساس گزارشی که درباره وضع آب وهوایی منطقه در این کنفرانس ارائه شد در حال حاضر دستکم چهل و یک درصد سطح کره زمین را خشکی فراگرفته و از سال هزار ونهصد و نود این فرایند تشدید شده است.
گناکادیا تاکید کرد بدون امنیت غذایی در مناطق خشک، امنیت در جهان نخواهد بود.
وی لزوم متعهد شدن کشورهای توسعه یافته برای اقدام در این مناطق و دست یابی به " توافق نامه ای سبز" را یادآور شد. نشست آینده کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی سازمان ملل سال آینده در کره جنوبی برگزار خواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید