با حذف مرگ بر اسرائیل و آمریکا به دست جمهوری اسلامی سند دادیم !

هیجان زدگی اولیه محافل ضدانقلاب از حذف شعار «مرگ بر اسرائیل و آمریکا» در تجمع حاشیه ای راهپیمایی روز قدس، جای خود را به پشیمانی و نگرانی داد.
هرچند که محافل ضدانقلاب با برجسته کردن این تجمع کمرنگ، نسبت به حذف شعار مرگ بر اسرائیل ابراز شادمانی کرده بودند و حتی وزیر دفاع آمریکا آن را نشانه شکاف در میان ملت ایران و زمینه ساز تحریم ها و فشارهای بیشتر عنوان کرده بود اما اکنون سایت گویانیوز تاکید می کند اقدام مذکور، بر ضد جریان آشوب طلب بوده است.
گویانیوز که همسو با ارگان رسمی سازمان (رادیو فردا) فعالیت نموده و حتی رسما در امر استخدام جاسوس برای سازمان جاسوسی آمریکا هم فعالیت می کند، به تازگی ضمن تحلیلی هشدارآمیز نوشت: حمل پلاکاردهای حاوی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل که در آنها روی کلمات آمریکا و اسرائیل ضربدر کشیده و به جای آن نام روسیه و چین نوشته شده بود، غیرضروری و انحرافی بود و جای تامل دارد. این کار می تواند معنای دیگری داشته باشد. مقصود این نیست که جریان سبز طرح شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی را مانند جمهوری اسلامی در اولویت خود قرار دهد. خیر! حال که دولت های غربی این جریان را به رسمیت می شناسند ما نباید با طرح شعار مرگ بر آنها، ایجاد حساسیت کنیم اما این حذف و جایگزینی اساسی، می تواند این معنا را القا کند که آمریکا و اسرائیل دوستان استراتژیک ما هستند.
سیانیوز با اشاره به ذهنیت ملت ایران نسبت به ماجرای کودتای 28مرداد و حمایت آمریکا از رژیم دیکتاتوری پهلوی و نیز بدبینی موجود نسبت به وابستگی آشوب طلبان به بیگانگان تاکید می کند: «شعارهای مذکور این تصور را ایجاد می کند که جنبش سبز دست تسلیم و گدایی به سوی قدرت های جهانی دراز کرده و به نظام این فرصت را می دهد تا با رسوخ دادن ]!![ این گونه شعارهای انحرافی در صفوف جنبش، بتواند ادعا کند که بی جهت نیست رهبران جنبش به بیگانگان نسبت داده می شوند.»
گفتنی است برخلاف تدارک دشمن، در راهپیمایی روز قدس امسال هم شعارهای ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی پرطنین تر بود و هم بر شمار شرکت کنندگان در این تجمع ضد صهیونیستی -ضدآمریکایی افزوده شده بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید