شکست طرح اغتشاش در ورزشگاه آزادی

طرح جمعی از هواداران یکی از نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای حضور در ورزشگاه آزادی با عدم استقبال تماشاگران مواجه شده است.
صفحه موسوی در سایت فیس‌بوک، سایت بالاترین و سایت «باران گناه» در مطالبی مختلف و همچنین پرداختن به شعارهای سیاسی گوناگون در حمایت از موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی، سعی در استفاده سیاسی از فضای ورزشی حضور تماشاچیان در مسابقه روز جمعه تیم‌های فوتبال داشتند که این امر با واکنش سرد و منفی تماشاچیان مواجه شده و به تبع برنامه‌های آتی این جریان سیاسی در ایجاد نا‌آرامی مابین جمعیت مسیرهای منتهی به ورزشگاه با شکست مواجه شد و در همین ارتباط نیز طرح رسانه‌های ضد انقلاب در روزهای اخیر که خواستار اعتصاب سراسری برای ساقط کردن حکومت در روز جمعه مطرح شده بود نیز با شکست مواجه گردید

/ 0 نظر / 3 بازدید