برنامه مشترک سبزها و پژاک برای دانشگاه‌ها

عدم اقبال دانشجویان به طرح مسائل تند سیاسی توسط افراطی‌ها که امسال از رنگ سبز استفاده می‌کنند، ستاد مرکزی این جریان را مجبور کرده است که به طرح‌های جدیدی رو بیاورد.

"خبرنامه دانشجویان ایران " گزارش داد: طبق این طرح قرار است سبزها با استفاده از حساسیت دانشجویان کرد زبان و به اسم و شکل و شمایل گروه‌های پان کرد در دانشگاه‌های تهران با تهیه لباس‌های کردی یک دست حضور پیدا کنند و برای قومیت‌های دیگر حساسیت ایجاد کنند.
این افراد در یک اقدام فراگیر به دنبال تهیه اندازه لباس‌های کلیه دانشجویان کرد بوده تا بتوانند لباس‌هایی یک دست و به اندازه هر فرد را تهیه کنند تا یک پارچگی خود را از این طریق اعلام کنند.
اخبار دریافتی حاکی است که گروه‌های مرکزی سبز با ارتباط گیری با گروه‌های جعلی پان کرد مانند پژاک نحوه طرح‌ریزی و ایجاد حساسیت در دانشگاه‌ها را پیگیری می‌کنند.
افراطیون در زمان اندازه گرفتن سایز لباس دانشجویان، به آنها اعلام داشته‌اند که هیچ گونه هزینه‌ای را از دانشجویان دریافت نخواهند کرد که نشانگر پشتیبانی مالی این گروه از خارج دانشگاه دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید