حرکتی پسندیده از آقای دکتر جلیلی


روز گذشته عکس آقای دکتر سعید جلیلی، دبیر محترم شورای امنیت ملی و نماینده کشورمان در مذاکرات هسته‌ای در رسانه‌ها منتشر شد، در حالی که در مسیر حرکت بطرف هواپیما خودش چمدان شخصی و احتمالا کاری خود را حمل می‌کرد.

این صحنه برای کسانی جالب است که برخی هیات‌های سیاسی- اقتصادی کشورمان را در مسافرت‌های داخلی و خارجی دیده‌اند که چندین خدم و حشم فقط برای انجام کارهای جزیی آقای مدیر به همراه می‌برند. رفتاری شاهانه و البته از جیب بیت المال که در سالهای گذشته و بخصوص ایام سازندگی شروع شد و بر اثر سکوت رسانه­ ها و تعلل عمومی در نهی از منکر، امروز قبح آن هم ریخته است ...

امید است این رفتار آقای دکتر جلیلی که اتفاقا از ناحیه پا هم جانباز هستند، برای برخی مدیران پرطمطراق و خراج دولتی الگو باشد و به تدریج فرهنگ ولخرجی در سیستم مدیریتی و اداری کشورمان اصلاح شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید