هندوانه زیربغل دون کیشوت

شلتاق بازی های دن کیشوت فراری اصلاح طلبان صدای عناصر ضدانقلاب مقیم خارج را هم درآورد. طرح ادعاهای گنده و مضحک از سوی اکبر - گاف باعث شد تا مهشید امیرشاهی از همکاران روزنامه صهیونیستی آیندگان تأکید کند او را یابو برداشته است!
امیرشاهی در واکنش به لفاظی ها و معرکه گیری های اکبر گاف در نیویورک، وی را آدمی کم مایه که هندوانه زیر بغلش می گذارند و گنده اش می کنند معرفی می کند و می نویسد: من قصد انتقاد از این آقا را که روزنامه نگاری با تحصیلات ناچیز است، ندارم. انتقاد من متوجه کسانی است که سبب شده اند او را یابو چنان بردارد که از تعیین نوع پرچم تا تعریف جنایت علیه بشریت را برعهده بگیرد بی آن که اطلاع یا سوادی داشته باشد.
این عنصر ضد انقلاب همچنین با اشاره به پیشنهاد این آقای دن کیشوت مبنی بر راه ندادن رئیس جمهور ایران به اجلاس سازمان ملل نوشت: چنین پیشنهادی درباره کشوری که در سازمان ملل عضویت و رسمیت دارد، چه مفهومی دارد؟ مگر سازمان ملل «دیسکوتک» یا کلوب گلف است که هر کس را خواستند راه بدهند و هر کس را نخواستند راه ندهند؟ مشکل این نیست که چرا چنین مطالب سستی از سوی اکبر ]گاف[ منتشر می شود. از این قبیل نوشته ها ماهی چند عدد از سوی گروه های مختلف پخش می شود و قابل اعتنا هم نیست. مشکل این است که کسانی چنین متونی را نخوانده امضا کنند.
اکبر گاف در چند ساله پس از دوم خرداد مورد توجه ویژه احزاب و مطبوعات افراطی -نظیر حزب مشارکت و کسانی چون سعید حجاریان -قرار گرفت اما پس از فرار از کشور و تشدید تندروی هایش که عملاً دست افراطیون را رو می کرد، به حاشیه افتاد و به همین دلیل اکنون خیال می کند با گنده گویی های بیشتر می تواند مورد توجه ضد انقلاب مقیم خارج که خود سر همدیگر را می تراشند، واقع شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید