سیانیوز: گریبان این 3 نفر به جرم معارضه با نظام گیر است

یک سایت ضدانقلابی با تاکید بر اینکه اتهام «معارضه با نظام» دیر یا زود دامن امثال موسوی و کروبی و خاتمی را خواهد گرفت، از آنها خواست به نحوی چاره اندیشی کنند که وارد بازی «درون و بیرون نظام» نشوند!
گویانیوز- پایگاه خبری که رسما آگهی استخدام برای سازمان جاسوسی سیا را تا ماهها منتشر می کرد- با اشاره به نامه انتقادی احمد توکلی به افراد یاد شده و هشدار درباره اینکه مبانی طیف موسوم به «جنبش سبز» با مبانی انقلاب اسلامی ناسازگار است، می نویسد: توکلی با اشاره به شعارهای مطرح شده توسط بدنه جنبش سبز در راهپیمایی روز قدس، از این آقایان می خواهد به عنوان افرادی درون نظام، حساب خود را با بدنه ای که با شعارهای ساختارشکن، خط «معارضه» با نظام را پی می گیرند، جدا کنند. توکلی به درستی چشم اسفندیار جنبش سبز را نشانه رفته است؛ چرا که به خوبی می داند که آقایان موسوی و خاتمی بارها درصدد اثبات وفاداری خود به نظام و آرمان های آن برآمده اند و مجالی برای تایید شعارهای ساختارشکن ندارند.
گویا نیوز (سیانیوز) با بیان اینکه «اعطای رهبری جنبش به آقایان موسوی، کروبی و خاتمی از جنس تابعیت مطلق نیست و دلسردی از آنها می تواند سبب سلب رهبری از ایشان شود» نوشت: مسئله ای که توکلی مطرح کرده دیر یا زود گریبان رهبران «درون نظام» جنبش سبز را خواهد گرفت و فعالان سیاسی و رهبران جنبش بایدمسئله مطرح شده را جدی تلقی کرده و به جای پاک کردن صورت مسئله راهکاری جدی برای آن بیاندیشند. واضح است که منظور از پیدا کردن راهکار، پاسخ دادن به نامه آقای توکلی یا مسائلی از این دست نیست، بلکه باید به این بپردازیم که این بار برای حفظ فراگیری این جنبش ملی چگونه می توان وارد بازی «درون و بیرون نظام» نشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید