مهر نشد، آذر

افراطیون دوم خردادی برنامه ریزی برای به آشوب کشیدن مراسم روز دانشجو را در دستور کار خود قرار دادند.

پس از آن که تحرکات گسترده افراطیون و احزاب شکست خورده در انتخابات دهم ریاست جمهوری برای ایجاد اغتشاش و درگیری به هنگام بازگشایی دانشگاهها با شکست مواجه گردید و مجموعه فراخوانی های جنبش موسوم به سبزها برای ایجاد تجمعات غیرقانونی در دانشگاهها با عدم اقبال دانشجویان روبرو شد، برنامه ریزان و صحنه گردانان آشوبهای اخیر فعالیتهای خود را روی 16 آذر؛ روز دانشجو متمرکز کرده اند.
بر اساس این گزارش گرچه بسیاری آگاهان سیاسی معتقدند، پس از روشن شدن ابعاد فتنه اخیر و نقش جریانات سیاسی اصلاح طلب در ایجاد آشوبها ، باعث گردیده آنها پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند، اما آنها در تلاشند، فریبکارانه چهره ای مظلوم از خود نزد دانشگاهیان به نمایش بگذارند، تا از این طریق بتوانند وجهه خود را بازسازی کنند. از این رو تمام فعالیتهای خود را معطوف به دانشگاهها کرده اند.

/ 0 نظر / 3 بازدید