وضعیت قرمز است باید فرماندهی آشوب به خارج منتقل شود

سه تن از عناصر بدنام ضدانقلاب که علناً با سرویس های جاسوسی آمریکا و برخی رژیم های همسو همکاری می کنند، اعلام کردند که در صورت برخورد با موسوی و کروبی، هدایت آشوبگران در غیاب آنها به خارج از کشور منتقل خواهد شد.
علیرضا نوری زاده، محسن سازگارا و محسن مخمل باف بامداد چهارشنبه، با صدور اطلاعیه مشترک نسبت به پلمب دفتر کروبی و بازداشت علیرضا بهشتی و مرتضی الویری ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین در بیانیه خود نوشتند: «حکومت به زودی قصد دستگیری آقایان مهندس موسوی و کروبی را دارد تا به رهبری جنبش ضربه زند. در این صورت مردم ]؟![ به خیابان خواهند ریخت و رهبری جنبش در غیاب آقایان موسوی و کروبی و خاتمی به خارج کشور منتقل خواهد شد تا خواب راحت را از استبداد بگیرد».
این اظهارنظر بامزه در حالی صورت می گیرد که از ابتدا هم هدایت آشوب ها در خارج از کشور بوده و همان طور که عناصری مانند سازگارا و مخمل باف و نوری زاده، نقشی بیش از پادویی در پروژه سازمان های سیا، موساد و اینتلیجنس سرویس ایفا نکرده اند و از ستادهای موسوی و کروبی و خاتمی هم صرفاً به عنوان «پل» و ترمینال استفاده شده است.
همزمان با سه جاسوس یاد شده، سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی هم نسبت به برخوردهای اخیر با تخلفات و شایعه پردازی های برخی اطرافیان موسوی و کروبی، ابراز نگرانی کرد و نوشت: کروبی گفته بود آماده است تا پای جان برای رسیدن به اهداف پایداری کند. او با شهامت زیاد از تجاوز جنسی ماموران رژیم پرده برداشت. ممکن است بازداشت او و موسوی در راه باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید