مفسدین در پی پاکسازی اسناد پرونده آذرشال هستند

مسئولین ذیربط در ستاد بهینه سازی مصرف سوخت در صدد هستند تا پیش از استقرار وزیر جدید نفت اجناس مورد نظر را واگذار کرده و قائله را فیصله دهند

به گزارش رهوا به نقل از خبرنگار تعامل اطلاعات جدیدی از مفاسد اقتصادی در سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کسب کرد .

به گزارش تعامل در یکی از این موارد با امتناع یکی از صنعتگران گو‌شه ای از مفاسد مافیای نفتی نمایان شده است.

ماجرا از این قرار است که طی پروژه ای به منظور تغییر سیستم مصرف سوخت کوره های آجرپزی از تونلی به هافمن، کمک های بلاعوضی به کارگاه های متقاضی تعلق می گرفته است. طبق این پروژه صنعتگر طرح پیشنهادی خود را به این سازمان ارایه داده و سازمان بهینه سازی تکنولوژی درخواستی را وارد می نموده است و برای بازگشت این مبلغ، ضمانتنامه دریافت می نموده است.

پرونده آذرشال مربوط به یکی از صنعتگرانی است که با فساد موجود در این پروژه برخورد کرده است. آذرشال پس از اینکه درخواست خود را تسلیم سازمان مزبور می نماید در انتظار ورود اقلام خود به کشور می نشیند و پس از چند ماه نامه ای از گمرک برای وی ارسال می گردد، که مشخص می گردد اقلام وارد شده طبق درخواست وی نبوده و ارزش آن کمتر از یک دهم سفارش خرید وی بوده است.

وی از تحویل گرفتن اجناس سر باز می زند و پس از پیگیری های فراوان و مراجعه به مسئولین بهینه سازی مصرف سوخت پاسخ می شنود: اسب پیش کشی را که دندان نمی شمارند!

پس از چندی نامه ای از گمرک به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ارسال می شود مبنی بر اینکه هزینه انبار داری اقلام مذکور 250.000.000 تومان شده و هرچه سریعتر باید اقدام به تصفیه حساب صورت گیرد.

بنا بر گزراش رسیده، متأسفانه این هزینه با وجود اطلاع هیأت مدیره از جریان پرداخت شده است.

این اجناس ترخیص شده و در انبار بهینه سازی نگهداری می شود.

این گزارش می افزاید مسئولین ذیربط در ستاد بهینه سازی مصرف سوخت در صدد هستند تا پیش از استقرار وزیر جدید نفت اجناس مورد نظر را واگذار کرده و قائله را فیصله دهند.

پیش از این حمزه کرمی مسئول روابط عمومی بهینه سازی مصرف سوخت از فسادهای مالی باند مهدی هاشمی رفسنجانی در این مجموعه خبر داده بود.

از مسئولین مربوطه تقاضا دارد که هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی نمایند و حقوق مردم مظلوم را اعاده نمایند.

تعامل به زودی ابعاد دیگری از مفاسد اقتصادی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت را به اطلاع مردم خواهد رساند.

منیع : سایت یاران خورشید

/ 0 نظر / 3 بازدید