تشکیل جبهه راه سبز امید بدون مجوز از وزارت کشور غیر قانونی است

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: چنانچه ترکیب جبهه راه سبز امید با محوریت موسوی از احزاب اصلاح طلب دارای مجور شکل بگیرد احتیاجی به دادن مجوز به این جبهه نیست در غیر این صورت تشکیل جبهه ای جدید نیاز به گرفتن مجوز از وزارت کشور دارد.

حمدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: آنچه که تاکنون در مطبوعات در خصوص تشکیل جبهه سیاسی موسوی مطرح شده است گویای این قضیه است که طرح این جبهه طرحی جدید است و نیاز به گرفتن پروانه ی فعالیت از وزارت کشور دارد، لذا در صورت نگرفتن مجوز فعالیت این جبهه غیر قانونی تلقی می شود.

وی تصریح کرد: تنها در صورتی تشکیل این جبهه نیاز به گرفتن مجوز ندارد که شکل گیری این جبهه از سوی احزاب اصلاح طلب دارای مجوز صورت بگیرد.

فولادگر با تاکید بر اینکه موسوی می بایست مشخص کند که قصد دارد در چارچوب نظام فعالیت کند و یا نقش اپوزیسیون نظام را داشته باشد گفت: چنانچه موسوی قصد داشته باشد در چارچوب نظام فعالیت کند باید در چارچوب ضوابط قانونی عمل نماید

/ 0 نظر / 3 بازدید