هرچی ارباب فرمایش کند!

فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان می گوید از نامزدهای پیشتاز در انتخابات افغانستان اطمینان دریافت کرده که در صورت شکست، حامیان خود را تشویق به اعتراض های خیابانی نخواهند کرد.
ریچارد هولبروک که با کرزای و عبدالله دو رقیب انتخاباتی گفت وگو کرده، می گوید ستادهای این دو نامزد اطمینان داده اند به روند انتخابات احترام بگذارند.
تعهد گرفتن آمریکا از ستادهای انتخاباتی نامزدها در افغانستان برای احترام به روند انتخابات و عدم برپایی اعتراض خیابانی در حالی است که کاخ سفید به همراه دولت انگلیس از چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای القای تقلب برنامه ریزی کرده و پس از اعلام نتیجه نیز به تحریک برای تشنجات خیابانی پرداختند و رسانه های ماهواره ای و اینترنتی را برای روشن نگاه داشتن آتش اغتشاش و درگیری به خدمت گرفتند.

/ 0 نظر / 3 بازدید