کشف سندی تازه از دخالت شبکه های خارجی در اغتشاشات اخیر

گوشی هایی اخیرا در هنگام قاچاق از مرزهای جنوبی کشور کشف شده که دارای قابلیت های ویژه ای است. به گزارش«جوان آنلاین»،منابع خبری گزارش می دهند که گوشی هایی اخیرا در هنگام قاچاق از مرزهای جنوبی کشور کشف شده که دارای قابلیت های ویژه ای است. دراین گوشی برای برخی واژه ها حرف رمز تعریف شده که بطور کاملا قابل ملاحظه ای زمان ارسال پیامک را کاهش می دهد.بطور مثال با وارد کردن یک رمز یک تا دو حرفی نام برخی از افراد موثر در حوادث اخیر حک شده و آماده ارسال می شود. همچنین در این گوشی نام خیایان ها،نهادها،موسسات و برخی افراد و مواردی مربوط در اغتشاشات موجود و با ارائه کد سلسله ای از پیامک ها تنظیم و قابل ارسال می باشد. گفته می شود با بررسی های انجام شده مشخص شده است که این گوشی ها برای ارتباط گیری در خصوص تجمعات و اغتششات طراحی شده و پیش ازاین نیز نمونه آن در برخی کشورهایی که با نافرمانی های مدنی روبرو بوده اند مورد استفاده قرار گرفته است.منابع خبری همچنین از ارتباط برخی از افراد داخلی موثر در اغتشاشات اخیر با قاچاق این گوشی به داخل کشور خبر می دهند.

/ 0 نظر / 3 بازدید