رضابرجی:آقای‌نوری زاد،از اسب مستی پیاده شوید

سوار اسب مستی شده اید که این اسب مست عن قریب است که چنان تو را به زمین بزند که استخوانهایتان بشکند.


سوار اسب مستی شده اید که این اسب مست عن قریب است که چنان تو را به زمین بزند که استخوانهایتان چنان بشکند که صدایش به هفت آسمان بلند شود.
رضا برجی مستند ساز دفاع مقدس با حضور در غرفه برنا، خطاب به محمد نوری زاد، گفت : آقای نوری زاد! سوار اسب مستی شده اید که این اسب مست عن قریب است که چنان تو را به زمین بزند که استخوانهایتان چنان بشکند که صدایش به هفت آسمان بلند شود.
برادر سایت خود را ببند و گوشه ای با خدای خود خلوت کن، با خودت سبک سنگین کن، تو بچه انقلابی، تو نیروی انقلاب تا این لحظه بودی حالا از هر کسی حمایت کردی گذشت ولی بعد از این اگر بخواهی جلوی ولایت بایستی جلویت چنان می ایستم که هیچ برادری جلوی برادر خودش نایستاده باشد.
تو را نصحیت می کنم دست از کارهایت برداری وگرنه جلویت سخت می ایستم و مثل آن خبرنگاری که با کتک از مرز عراق به مرز ایران کشاندم تا اسیر نشود، نمی گویم شما را با کتک می خواهم به راه بیاورم شما عاقلتر از آنی هستید که شما را با کتک به راه بیاورم ولی نوری زاد بزرگتر از شما جلوی این انقلاب ایستادند و با سر به زمین خوردند.
تو خیلی کوچکتر از این حرفهای هستی که بخواهی جلوی انقلاب و رهبری بایستی. حرفهایی که زدی وقیح است و سایتی که راه انداختی وقیح است و وقیح است که خود را در کنار رهبر قرار بدهی. تو کوچک و خادم رهبر هستی، ذکر می کردی که من خاک پای رهبری هستم چه شده که حالا خودت را در کنار رهبر می دانی. برادر این کارها را نکن، تا الان هم که سکوت کردم به خاطر این است که شاید برگردی و اگر یقین حاصل کنم که به این کارها ادامه بدهی یقینا من هم حرفهایی برای گفتن دارم که خودت می دانی که می توانم بزنم و فعلا مصلحت است که سکوت کنم، ولی اگر مصلحت برداشته شود من هم حرفهایی دارم که شاید نتوانی جواب بدهی.

/ 0 نظر / 3 بازدید