موسوى درپى فریب مراجع قانونى

سخنگوى جمعیت یاران انقلاب اسلامى گفت:ایجاد تشکیلات موسوى بر اساس جریان آشوبگرى استوار است؛ بنابراین اساساً مشروعیت این تشکیلات از پایه زیر سؤال رفته است و وى با تغییر نام حزب به جبهه سیاسى به دنبال فریب مراجع قانونى است.به گزارش فارس، وحید کامیابى در خصوص تشکیل جبهه سیاسى توسط میرحسین موسوى اظهار داشت: چارچوب هاى جبهه سیاسى موسوى همان چارچوب هاى جبهه اصلاحات است که هدف آینده تشکیلات، براندازى نرم نظام جمهورى اسلامى است. وى افزود: هرگونه فعالیت سیاسى قانونى در قالب هاى مختلف نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذى ربط دارد؛ ولى موسوى با تغییر نام حزب به جبهه سیاسى به دنبال فریب مراجع قانونى است. این فعال سیاسى اصولگرا با اشاره به قصد موسوى مبنى بر تشکیل یک تشکل یا جبهه سیاسى خاطرنشان کرد: ایجاد این تشکیلات بر اساس جریان آشوبگرى استوار است؛ بنابراین اساساً مشروعیت این تشکیلات از پایه زیر سؤال رفته است؛ مگر اینکه آقایان اعلام کنند که قصد فعالیت در خارج از چارچوب قانون را دارند که در آن زمان تکلیف بسیارى از افراد مشخص مى شود. وى در ادامه تصریح کرد: آقایان باید تکلیف خود را مشخص کنند؛ یعنى بگویند که منظورشان از جبهه یا تشکل سیاسى چیست؟ اگر منظور آنها استفاده از این ابزار با عنوان حزب سیاسى است، به طور قطع باید مجوزهاى لازم را اخذ کنند و در گرفتن این مجوزها نیز به شناسایى افراد، تبیین اهداف و چارچوب حرکت نیاز است که همه این موارد در قانون احزاب تبیین شده است. کامیابى با بیان اینکه از جبهه اى که موسوى بخواهد تشکیل دهد، استقبالى نمى شود، ابراز داشت: موسوى خود را در انتخابات نشان داد؛ بر این اساس اگر کسانى نسبت به وى خوشبین بودند، پس از انتخابات بدبین شدند و من بعید مى دانم گروه هاى زیادى در این جبهه جاى بگیرند؛ چون اکثر گروه هاى اصلاح طلب از او فاصله گرفته اند و جبهه اى که وى از آن سخن مى گوید، بیشتر شبیه یک شوخى است؛ چون بعید مى دانم که هیچ گروهى بخواهد براى عضویت در جبهه وى اعلام آمادگى کند.
سخنگوى جمعیت یاران انقلاب اسلامى در خصوص اشخاصى که عضو این جبهه مى شوند، گفت: تمام کسانى که در زمان انتخابات در ستاد موسوى فعال بودند و او را همراهى کردند، عضو این جبهه مى شوند؛ تا حالت پویایى خود را از دست ندهند و شاید در دراز مدت برخى از اصلاح طلبان میانه رو هم عضو این جبهه شوند، تندروها هم که از اول عضو این جبهه مى شوند.

/ 0 نظر / 3 بازدید