برای شرابخواران هم در جنبش سبز جایی پیدا کنید!

عضو سابق گروهک فدائیان خلق از موسوی خواست تکلیف خود را با خیلی چیزها از جمله شراب مشخص کند!

عضو سابق گروهک فدائیان خلق که بعدها به همکاری با صدای آمریکا و نشریه سلطنت طلبان(چاپ لندن) روی آورد از موسوی خواست تکلیف خود را با خیلی چیزها از جمله شراب مشخص کند!
الهه- ب نوشت: موسوی خود آگاه است که زندگی وی بیش از آن با تاریخ جمهوری اسلامی گره خورده که بتواند تجسم ایران آینده باشد. وی همواره با خودش در دوگانگی خواهد بود اگر بخواهد خواسته لیبرالیزه کردن شیوه زندگی را تحقق بخشد. آنها که شراب می نوشند باید جایی در جنبش سبز داشته باشند(!)
این چپ لیبرال شده و مقیم آلمان در مقاله خود، از احتمال انتقال هدایت جریان اغتشاش طلب به خارج از کشور خبر داد و نوشت: برای نخستین بار از سال 1979، اپوزیسیون خارج از کشور، یک زبان مشترک با نیروهای خواهان تغییر در داخل یافته است. در صورتی که موسوی و کروبی دستگیر شوند، هدایت جنبش از خارج صورت خواهد گرفت. در خارج دشمنان سرسخت پیشین نظیر سلطنت طلبان و طرفداران جمهوری سکولار با یکدیگر آشتی کرده اند!

/ 0 نظر / 3 بازدید