آماده باش اصلاح‌طلبان برای پوشش شکایت‌های زنجیره‌ای خاتمی

جلسات احزاب اصلاح طلب برای هماهنگی و ابلاغ آخرین تصمیات اتخاذ شده در تهران در استان های مختلف برگزار شده است.

ه گزارش «جوان آنلاین»، در یکی از ای جلسات که در دفتر هفته نامه «ع.ی» دریکی از استان‌های مرکزی تشکیل شده موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ شده است:
1- شکایت رسمی خاتمی و بنیاد باران از برخی شخصیت ها و نهادها درشرف وقوع است،رسانه های استانی همسور را باید برای این مساله آماده و این شکایت و برخی مصاحبه ها در زمینه انتخابات و حوادث بعد از آن را می بایست در صدر اخبار قرار داد.
2- نشریات استانی همسو نقددولت نهم و عملی نبودن برنامه های دولت دهم در بخش های مختلف را دردستور کار قرار دهند.
3- تلاش برای کسب پست های مدیریتی در شهرداری های شهرستان ها و استان و..

/ 0 نظر / 3 بازدید