یک لطیفه از سخنگوی حزب کارگزاران

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: «کاهش شکاف دولت-ملت، حفظ هویت اصلی و مردمی بودن نظام و حفظ جمهوریت و اسلامیت آن از اولویت های اصلی حزب کارگزاران سازندگی است.»
حسین مرعشی در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: حزب کارگزاران سازندگی متناسب با شرایط فعلی تلاش خود را خواهد کرد که به دو موضوع اصلی کشور بپردازد. یعنی حفظ هویت اصلی و مردمی بودن نظام و حفظ ارزش هایی که انقلاب بر آن ها استوار است و نیز حفظ هویت جمهوریت و اسلامیت آن. اولویت دیگر حزب کارگزاران سازندگی تلاش برای پیدا کردن راهکارهای کاستن شکاف دولت-ملت است. ما فکر می کنیم اگر امروز در مصدر کار نبودن پاره ای از اشخاص در بخش های مختلف بتواند به کاهش این شکاف بیانجامد، باید جای خود را به افرادی که مورد وثوق ملت هستند، بدهند.
ادعای تلاش برای کاهش شکاف دولت-ملت و حفظ هویت مردمی و اسلامی نظام در حالی از سوی سخنگوی کارگزاران سازندگی مطرح می شود که برخی اعضا و وابستگان این حزب، به خاطر رفتارهای ضدقانونی، اشرافی گری و لاابالی گری، خود از سرخط های جریان ایجاد شکاف میان مردم و دولت به شمار می آیند. کارگزاران همچنین از جمله حلقه هایی هستند که کوشیدند قدرت را انحصاری و نقش مردم در انتخابات را کمرنگ سازند و از سوی دیگر لیبرالیسم و اباحی گری را جایگزین تقیدات و موازین اسلامی کنند.
چند سال پیش محمد عطریانفر عضو مرکزیت کارگزاران، این حزب را پیش از جریان های چپ، بنیانگذار اصلاح طلبی خوانده بود. روزنامه دولتی ایران هم در روزگار حاکمیت کارگزاران بر این روزنامه (سال78) طی گزارشی، کارگزاران را سردمداران اصلاح طلبی در ایران معرفی کرده و در توضیح این ادعا تصریح کرده بود که «سیاست های اقتصادی کارگزاران به تجمل و شکاف طبقاتی دامن زد و تورم وضعیتی تازنده به خود گرفت و فضای نارضایتی ایجاد شده، باعث شکافی شد که زمینه را برای روی کار آمدن نیروهای تحول خواه (اصلاح طلب) فراهم کرد».
گفتنی است در جریان انتخابات اخیر نیز برخی اعضا و وابستگان کارگزاران با سرخوردگی ناشی از شکست فاحش انتخاباتی، اقدام به شایعه سازی و شایعه پراکنی با هدف بی اعتماد کردن مردم به نظام کردند و در برخی اغتشاشات نقش فعالی ایفا می کردند.

/ 0 نظر / 3 بازدید