رادیو سیا: با تاسف باید گفت ... قصه ما دروغ بود

محافل رسانه ای ضد انقلاب پس از چند ماه دروغ پراکنی و جنجال اعتراف می کنند که سناریوی القای تقابل روحانیت با نظام دروغی بیش نبوده است.
ارگان رسمی سازمان سیا (رادیو فردا) که طی 6 ماه گذشته به ویژه پس از حوادث انتخاباتی و با استفاده از یک حلقه منفعل خاص (شامل منتظری، صانعی و بیات) و تحلیل گران در استخدامی نظیر محسن کدیور، احمد قابل، حسین باستانی، رضوی فقیه، اکبرین، فرخ نگهدار و... روحانیت را مقابل نظام بگذارد، از قول یک روزنامه نگار سلطنت طلب اعلام کرد: با کمال تاسف باید گفت روحانیت شیعه که به هر حال نام و هویتی دارند در اکثریت خود در قبال مسائل اخیر هیچ اعتراضی نکرده اند. البته به خاطر جبهه گیری سیاسی آیت الله منتظری و آیت الله صانعی انتظارش می رفت که واکنش نشان دهند اما این کافی نیست. من درباره مرجعیت و مجلس خبرگان و حوزه علمیه قم می گویم که اینجاها هیچ خبری در حرکت اخیر نیست.
نوشابه امیری که سوابق روشنی در انکار دیانت و تخطئه روحانیت دارد، در عین حال از کروبی و موسوی تشکر کرد و گفت: آنها در واقع دارند وظیفه خودشان را انجام می دهند، به ویژه آقای کروبی که جنایات اخیر را افشا کردند. آقای موسوی هم همین طور.
چند روز پیش مهدی خلجی از عناصر ضدانقلاب فراری هم در گفت وگو با دویچه وله تاکید کرده بود: روحانیت تا بن دندان حامی جمهوری اسلامی است و افراد منزوی نظیر منتظری و صانعی و بیات هم تلاششان بیهوده است.
رسانه های مختلف ضدانقلاب با بزرگ نمایی مواضع چند عنصر مطرود و بی پایگاه در میان مردم و روحانیت تلاش کرده بود دروغ بزرگ مقابله روحانیت با نظام اسلامی و رهبری را به افکارعمومی تلقین کنند حال آن که اگر مردم و روحانیت این عناصر را پیش از این هم نمی شناختند و به آنها بدگمان نبودند، در همین مواضع اخیر آن افراد مطرود مشاهده می کردند که خط آمریکایی آشوب و تشنج و فریب موج می زند. اما محافل ضد انقلاب با مشاهده مواضع این عناصر ساده لوح، بیش از هر کس خود را گول زدند و به قول معروف خواستند یک دریا دوغ بسازند! آرزو که عیب نیست

/ 0 نظر / 3 بازدید