فشار و چانه زنی بی حاصل در منزل کسی که خودش این کاره است

رفتن خاتمی به منزل حجاریان پس از اقدام مشابه عبدالله نوری هم چیزی عاید افراطیون نکرد. سایت ها و روزنامه های وابسته به طیف مذکور صرفاً با انتشار عکس ملاقات خاتمی، تلاش کردند آب رفته را به جوی بازگردانند و این درحالی است که حجاریان دراین پذیرایی های اجباری و از سرتعارف، حاضر نشده حتی یک جمله برای تشفی خاطر ابراز کند.
برخی خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که خاتمی پس از مواجهه با گارد بسته حجاریان به وی می گوید: ما دلیل صحبت های درون زندان شما را درک می کنیم و انتظار بازگشت شما از مواضعی که هنگام بازداشت ابراز کرده اید، نداریم(!)
مواضع انتقادی حجاریان نسبت به افراطی گری های اصلاح طلبان ضربه ای جدی به اعتبار جریانی بود که وی را جزو معدود تئوریسین ها و لیدرهای فکری-سیاسی خود معرفی می کرد.
مدعیان اصلاح طلبی پس از مشاهده اعترافات و انتقادات حجاریان، ادعا کردند حجاریان تحت شکنجه سفید قرار گرفته، قرص روانگردان خورده و... اما هرگز متعرض این حقیقت نشدند که آنچه مورد نقد حجاریان است مستند به اسناد و واقعیت های جاری در رویه احزاب و گروه های اصلاح طلب بوده است.
خاتمی پس از لو رفتن ملاقات پنهانی چند سال پیش با جورج سوروس- میلیاردر صهیونیست و سرمایه گذار کودتاهای مخملین در دنیا-مورد سوءظن شدید اصلاح طلبان وفادار به نظام و قانون اساسی قرار گرفته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید