فقط مانده بود حزب کمونیست کاتالونیا!

کفگیر گروهک های ضدانقلاب در جلب حمایت از جنبش سبز به ته دیگ خورد. به همین خاطر گروهک فدائیان خلق که خود در زمره کمونیست های آمریکایی به شمار می رود، با ردیف کردن فهرستی از احزاب کمونیستی کشورهای مختلف، مدعی حمایت آنان از جبهه کذایی شد.
«اخبار روز» وابسته به گروهک یاد شده نام احزاب کمونیست آمریکا، انگلیس و اسرائیل را در کنار احزاب کمونیست عراق، لبنان، استونی، چک، اسلواک، قبرس، مالت، پاکستان، سودان و کاتالونیا قطار کرد حال آن که اغلب این احزاب اساسا وجود خارجی ندارند یا در کشورهای خود به هیچ وجه جدی گرفته نمی شوند. از حزب منحله توده هم در این فهرست عتیقه ای و موزه وار نام برده شده است.
گفتنی است گروهک های ورشکسته سلطنت طلب، منافقین، نهضت آزادی، جبهه ملی و... که بعضا با نفراتی کمتر از انگشتان دو دست اداره می شوند پیش از این حمایت خود را از منافقین التقاطی جدید اعلام کرده اند. چند روز پیش گروهک یک نفره موسوم به «جنبش مسلمانان مبارز» که صرفا توسط حبیب پیمان اداره می شود، بیانیه ای را تحت عنوان «دانشجویان هوادار جنبش مسلمانان مبارز»!؟ صادر و از جنبش سبز حمایت کرد.

/ 0 نظر / 19 بازدید