مسئله هسته ای حل می شود گاز ایران چشم پوشیدنی نیست

صدراعظم پیشین آلمان با اشاره به نیاز اروپا به گاز ایران گفت: این مسئله کاملا روشن است که برای دستیابی به ذخایر گازی ایران و تزریق آن به خط لوله نابوکو باید موانع سیاسی و تحریم های اقتصادی علیه ایران برطرف شود.
گرهارد شرودر این سخنان را در پایان چهارمین نشست انرژی اوراسیا در آستانه قزاقستان عنوان کرد. وی تاکید کرد: با توجه به افزایش 50 درصدی تقاضای جهانی انرژی تا سال 2030 میلادی، کشورهای اروپایی تا سال 2015 به بیش از 200 تا 250 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی نیاز خواهند داشت. دستیابی به امنیت انرژی به خصوص گاز مسئله مهمی برای اروپا خواهد بود. اروپا امیدوار است با اجرا شدن پروژه خط لوله نابوکو گام بلندی برای دستیابی به امنیت انرژی بردارد.
صدراعظم سابق آلمان ضمن تاکید بر نیاز اروپا به منابع گازی ایران گفت: این مسئله کاملا روشن است که برای دستیابی به ذخایر گازی ایران و تزریق آن به خط لوله نابوکو باید موانع سیاسی و تحریم های اقتصادی بر ضد ایران برطرف شود.
وی در ادامه تصریح کرد: اتحادیه اروپا تاکنون بارها تمایل خود را برای حل مسئله هسته ای ایران از طریق گفت وگو اعلام کرده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید