کمک مالی نکنید از خارجی‌ها می‌گیریم!

شبکه رسانه ای حامیان موسوی به سبک شبکه های تلویزیونی ضد انقلاب خواستار کمکهای مردمی برای زنده ماندن شده است!

شبکه حامیان میرحسین موسوی در خارج از کشور اخیرا فعالیتهای جدیدی را آغاز کرده است.
به گزارش«جوان آنلاین»، این شبکه از حامیان موسوی که از اعضای نهضت آزادی تا اعضای فراری حزب مشارکت را در بر می گیرد به سبک شبکه های تلویزیونی ضد انقلاب  خواستار کمکهای مردمی برای زنده ماندن شده است!
این گزارش می افزاید، اعضای شورای سیاست گذاری شبکه جنبش راه سبز (جرس) عبدالعلی بازرگان - فاطمه حقیقت جو - احمد صدری - محمود صدری - محسن کدیور - عطاء الله مهاجرانی می باشند.
اعضای این شبکه رسانه ای خواستار کمکهای مردمی شده اند تا از کمکهای خارجی! بی نیاز شوند . این در حالی است که وابستگی این شبکه به سرویسهای امنیتی غرب و بنیادهای ترویج دموکراسی مشخص است .
گفتنی است این شبکه رسانه ای در صدد تجمیع اپوزیسیون خارج نشین به نفع میرحسین موسوی است و از سوی دیگر بعنوان رسانه شایعه پرداز جریان وابسته به کودتای مخملی جهت پخش اخبار نادرست و شایعات در داخل عمل می کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید