متهم گریخت ؟؟؟؟!!!!!

وزارت خارجه اسرائیل فاش کرد وزیر دفاع این کشور در جریان سفر به انگلیس به خاطر ارتکاب جنایت جنگی در معرض تعقیب و دستگیری قرار داشت اما با توصیه وزارت خارجه انگلیس، قاضی پرونده از صدور حکم بازداشت وی منصرف شد.
به گزارش سایت وزارت خارجه اسرائیل «قاضی دافنی ویتهام» که به شکایت گروه فلسطینی علیه ایهود باراک رسیدگی کرده بود، از مصونیت دیپلماتیک وی خبر داد و گفت شکایت قابل رسیدگی نیست. با این همه وی تاکید کرد اتهامات مطرح شده علیه باراک، بسیار جدی و وخیم است.
این سایت نوشت: با آن که تلاش تبلیغاتی یک گروه فلسطینی در بریتانیا برای کشاندن وزیر دفاع اسرائیل به پای میز محاکمه، به اتهام «ارتکاب جنایات جنگی» خنثی شد، ولی مقامات اسرائیل می گویند دولت باید این مساله را بسیار جدی تلقی کند و ترتیبی بدهد که از این پس افسران بلندپایه و مقامات ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل، هنگام دیدار از کشورهای اروپایی در برابر چنین خطر و احتمالی قرار نگیرند. یک سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل به خبرنگاران گفت: افسران و سربازان اسرائیلی نباید با نگرانی بازداشت و محاکمه در کشورهای خارجی روبرو باشند.
در برخی کشورهای اروپایی قانونی در سالهای اخیر به اجرا گذاشته شده که در مورد «جنایات جنگی»، حتی اگر ماجرا به آن کشور هیچ ارتباطی نداشته باشد، باز هم افراد خارجی می توانند علیه افراد خارجی دیگر به دادگاه شکایت کرده و درخواست بازداشت و محاکمه ارائه دهند.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی همچنین اذعان کرد: در حالی که جنگ های بسیار در نقاط مختلف جهان روی داده و می دهد، اسرائیل تقریبا تنها کشوری است که سیاستمداران و فرماندهان ارتش آن در کشورهای اروپایی و دادگاههای بین المللی مورد اتهام و تعقیب قرار می گیرند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل می گوید از میان 25 قطعنامه ای که شورای حقوق بشر سازمان در یک سال گذشته صادر کرده، 20قطعنامه علیه اسرائیل بوده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید