آفرین بر موسوی و کروبی! ایران اسلامی را نباید آرام گذاشت

با شکست جبهه ائتلافی «افراطیون و گروهک های ضدانقلاب» در پروژه آشوب و براندازی، وابستگان به این طیف تاکید می کنند «رادیکالیزم ]تندروی[ در این برهه از زمان مفید نیست»!
سایت ضدانقلابی ایران گلوبال- که به وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نزدیک است و حتی تا مرز حمایت صریح از حمله اسرائیل به ایران هم پیش رفته بود- با اشاره به بیانیه اخیر (1+12) میرحسین موسوی نوشت: نکته ای که بیانیه جدید مهندس موسوی را از سایر بیانیه های وی تمیز می دهد و متاسفانه موجب برخی سوءتعبیرها هم شده، تاکید درست ایشان به استبعاد جنبش از رادیکالیزه شدن است. درست نه از آن رو که رادیکال کردن فضا از سوی پایوران جنبش، اساساً اشتباه است که قطعاً چنین نیست و نفس هر جوشش و خیزش بلند، رادیکالیزم را به عنوان یک نیاز لازم خواهد داشت، بل از آن جهت که سوق یافتن پتانسیل جنبش به سوی رادیکالیزاسیون در این برهه از زمان ]![ مفید نیست.
سایت مذکور با بیان اینکه «باید به ذکاوت موسوی آفرین گفت» می نویسد: رایکالیزم خصوصیت ذاتی هر مبارزه ای است و هیچ گاه نمی توان در مذمت و نفی آن سخن راند اما زمانی که می بینیم هنوز بستر سرمایه گذاری جنبش بر ظرفیت های مولد شکاف در بدنه حاکمیت فراخ است و می توان دایره اعضای سیستم را تا حدود زیادی منقبض تر نمود، به این یقین خواهیم رسید که زمان ورود به فضای رادیکال هنوز فرا نرسیده است. رایکالیزم هنگامی کارکرد مناسب خود را خواهد یافت که بتواند به عنوان تیر آخر عمل نماید. وقتی جنبش توانست با استفاده از ابزارهای موثرش شکاف ایجاد شده در ساختار حکومت را چنان تعمیق بخشد که بواسطه آن حوزه مانور برای نظام محدود، کارتهای بازی اش اندک و امکان استفاده اش از ابزارهای مهار به کمترین حد خود برسد آنگاه روی آوردن به رادیکالیزم ذاتی جنبش و انبساط فضای مبارزه آن می تواند همچون تیر آخر مناسب باشد. بیشترین شکاف در بدنه سیستم مترادف است با کاهش کمی و کیفی هزینه ها.
سایت ضدانقلابی مذکور در عین حال طاقت نیاورد و تاکید کرد که در فضای تهدید خارجی موجود، نباید زمان را از دست داد بلکه باید فشار بر بدنه حاکمیت را افزایش داد! «باید فشار حداکثری را برای رخ نمودن شکاف ها بر بدنه سیستم پیاده کرد. فواصل درگیری ها باید کوتاه تر شود. البته نه در اشل تظاهرات روز قدس بلکه پراکنده. دانشگاه ها باید مهم تلقی شود. رهبران جنبش باید از هرگونه احتیاطی اعراض کنند. در شرایط تهدید خارجی به حمله نظامی، باید وزن درگیری و فشار بر حاکمیت را سنگین تر کنیم. مهندس موسوی و آقای کروبی که خواب را از رژیم سلب کرده اند ]![ باید فواصل زمانی موضع گیری های جدید را کمتر کنند. نباید گذاشت نظام حتی یک روز احساس آرامش کند.
نویسنده ایران گلوبال در پایان تصریح کرد: «من و دوستانم به شما به دیده فاعل مسئول به راه می نگریستیم و پیش از انتخابات با آن که از جبهه تحریمی ها بودم، اما همه گاه بر درستی موسوی موکد بودم و به قول برخی دوستان آن را فریاد می کشیدم. اکنون هم از شما می خواهم رویکردهایی را که تعلل شاخصه اصلی آن است کنار بگذارید. وقت زیادی نداریم»!
هرچند بسیاری از دعاوی مندرج در این نوشته سایت اینترنتی، گنده گویی و خالی بندی است و اربابان و بزرگ ترهای این جریان های پادو در معارضه با جمهوری اسلامی درمانده اند اما لحن طمع کارانه، مفاهمه آمیز و ستایش های جهت دار آن، به خودی خود میزان انحطاط برخی مدعیان دروغین همراهی با ملت و نظام اسلامی را نشان می دهد.
موسوی به رغم انواع جفاها به نظام و مردم دیروز در دیدار با برخی اعضای فراکسیون اقلیت ادعا کرد: تشکیل جبهه سبز در چارچوب نظام و انقلاب است و ما آن را مجموعه ای جدا از نظام نمی دانیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید